Aktualności

Najefektywniejsze partnerstwa z wizytą w Wielkiej Brytanii


Najefektywniejsze partnerstwa IV edycji programu, czyli partnerstwa z powiatu dębickiego i z powiatu ełckiego, reprezentowane przez członków Grup Inicjatywnych odbyły wizytę studyjną do Londynu. Wizyta odbyła się w dniach 7-10 grudnia 2015 i wzięło w niej udział 5 przedstawicieli Lokalnych Partnerstw PAFW oraz 2 przedstawicieli Akademii Rozwoju Filantropii. Intensywny i bogaty program wizyty miał na celu przede wszystkim poznanie dobrych praktyk brytyjskich organizacji pozarządowych w zakresie budowania dobra wspólnego i zarządzania dobrami wspólnymi oraz wymianę doświadczeń między polskimi a brytyjskimi organizacjami w zakresie budowania lokalnych partnerstw i wspierania oddolnych inicjatyw. Plan wizyty został tak ułożony, by w szczególności przyczynić się do rozwoju lokalnych partnerstw oraz promocji rozwiązań dotyczących zarządzania dobrami wspólnymi. Uczestnicy odwiedzili The London Community Foundation, spotkali się z przedstawicielami School of Commoning i The Funding Network, odbyli wizytę w London Borough of Hillingdon, The Rural Life Centre oraz Hammersmith Community Gardens Association.

 Londyński Fundusz Lokalny (The London Community Foundation) to organizacja, która zajmuje się zaspokajaniem potrzeb mieszkańców społeczności lokalnych w Londynie, zwłaszcza osób będących w trudnej sytuacji. Poprzez programy grantowe TLCF stara się przeciwdziałać takim zjawiskom jak bieda wśród dzieci, bezrobocie, wykluczenie społeczne, bezdomność, przemoc domowa i przestępczość. Dzięki zaangażowaniu wielu darczyńców TLCF od 1995 roku do tej pory przeznaczył (pracownicy TLCF używają słowa „zainwestował”) prawie 50 milionów funtów na realizację ponad 9 500 projektów w mieście. Tylko w zeszłym roku przeznaczono 5,2 mln funtów na 1037 grantów, z których pośrednio skorzystało około 90 000 mieszkańców Londynu. TLCF stara się być organizacją, która jest blisko mieszkańców i wychodzi naprzeciw ich potrzebom – dzięki niej można otrzymać grant na realizację projektu służącego mieszkańcom albo przekazać środki, by taki projekt wesprzeć.
 School of Commoning to przedsiębiorstwo społeczne, którego celem jest rozwój społeczeństwa poprzez podnoszenie indywidualnych i zbiorowych kompetencji w tworzeniu, ochronie i zarządzaniu dobrami wspólnymi. Dobra wspólne wtedy mają się najlepiej, gdy jest zachowana równowaga pomiędzy autonomią i solidarnością, pomiędzy indywidualną kreatywnością a wspólnotowością, z uwzględnieniem głębokiej potrzeby rozwoju, życia w sprawiedliwości społecznej i troski o świat. Ludzie ze Scholl of Commoning wierzą, że ruch na rzecz dobra wspólnego ma potencjał, by porwać ze sobą miliony serc, chcą ten potencjał wykorzystać i przekuć w rzeczywistość. School of Commoning jako niezależny podmiot stara się umożliwiać ludziom, organizacjom i systemom społecznym rozwijać dobre praktyki i optymalne rozwiązania dla rozwoju i dobrego zarządzania dobrami wspólnymi.
London Borough of Hillingdon to jedna z 33 dzielnic Londynu, która znajduje się w zachodniej części Wielkiego Londynu (Greater London), obejmując między innymi międzynarodowe lotnisko London Heathrow. London Borough of Hillingdon od kilku lat wdraża program partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju społeczności Hillingdon. Program o nazwie „Partnerzy Hillingdon” (Hillingdon Partners) to forma realizacji Strategicznego Partnerstwa Lokalnego (Local Strategic Partnership), które ma na celu zainicjowanie współpracy pomiędzy lokalnymi instytucjami publicznymi a organizacjami z sektora społecznego i prywatnego dla podnoszenia jakości życia mieszkańców dzielnicy Hillingdon, a także tych, którzy przyjeżdżają tu do pracy lub tylko odwiedzają dzielnicę. Inicjatorem partnerstwa jest samorząd, który dzięki partnerstwu chce rozwijać wspólną strategię rozwoju społecznego i ekonomicznego dzielnicy Hillingdon. Ponadto partnerstwo służy tez promowaniu dzielnicy poza jej granicami. W praktyce partnerstwo sprawdza się jako narzędzie, dzięki któremu można łatwo i szybko dotrzeć do wielu mieszkańców, co ma duże znaczenie na przykład w przypadku zagrożeń zewnętrznych (ataki terrorystyczne, przestępczość). Partnerzy chętnie przy tym wykorzystują nowoczesne technologie.

Hammersmith Community Gardens to lokalna organizacja pozarządowa o profilu ekologicznym, która powstała w 1984 roku. Jej najważniejszym celem jest prowadzenie ogrodów w miejscach, w których brakuje zieleni (w Londynie problem braku dostępu do zielonych przestrzeni miejskich i podmiejskich jest dużo większy niż na przykład w Warszawie). Jest członkiem sieci organizacji, które pracują na rzecz zielonych przestrzeni w dzielnicy Hammersmith. Istotnym elementem pracy HCGA jest wykorzystanie ogrodów jako narzędzia rozwoju lokalnego. Ich celem jest integracja mieszkańców i wyzwalanie w nich poczucia dumy z przynależności do społeczności. Hasło HCGA brzmi: „Growing Plants, Growing People, Growing Communities”. W swoich działaniach kierują sie świadomością ekologiczną i polityką 3 R: Reduce, Reuse and Recycle (redukować zużycie, używać ponownie, przetwarzać), w pracy używają materiałów wielokrotnego użycia, produktów organicznych i pochodzących ze sprawiedliwego handlu (Fair Trade).

The Rural Life Centre znajduje sie w Tilford, w hrabstwie Surrey w południowej Anglii, około godziny jazdy samochodem na zachód od Londynu. Jest to muzeum życia wiejskiego (Old Kiln Museum) założone w 1973. RLC zajmuje 10 akrów (40 000 m2) powierzchni, w tym las. Nie jest to skansen w dosłownym tego słowa znaczeniu, choć większość z budynków, które są tam zaprezentowane, to oryginalne budowle przywiezione do muzeum z całej okolicy. W muzeum znajdują się budynki gospodarcze, w których prezentowane są rozwiązania i urządzenia przedstawiające 150 lat historii uprawy roli. W RLC znajduje się też arboretum z ponad 100 gatunkami drzew. W muzeum zaprezentowane jest życie na wsi we wszystkich porach roku, lokalna uprawa chmielu, narzędzia i przyrządy związane z wiejskimi rzemiosłami. Wystawę uzupełniają też ekspozycje przedstawiające życie społeczne angielskiej wsi – szkołę, prace domowe, handel, religię. Jest też budynek poczty i karczma. Muzeum ma też własny odcinek kolejki wąskotorowej i kolekcję lokomotyw. Zarządzanie RLC w całości oparte jest o pracę wolontariuszy. Na rzecz RLC działa specjalna grupa wolontariuszy, pod nazwą The Rustics of the Old Kiln Museum (The Rustics). Grupa powstała w 1990 roku, dziś liczy ponad 250 członków i posiada grupę ponad 70 wolontariuszy, którzy aktywnie działają na rzecz muzeum, dzieląc się swoimi umiejętnościami i kompetencjami.

Powstała w 2002 roku organizacja członkowska The Funding Network zachęca ludzi, najczęściej osoby prywatne, do wspólnego finansowania projektów na rzecz zmiany społecznej. Finansowanie to ma charakter crowdfundingu, ale nie za pośrednictwem portali internetowych, ale w bezpośrednim kontakcie realizatora projektu z finansującym. TFN jest pierwszym w Wielkiej Brytanii otwartym kręgiem darczyńców (giving circle), sam mówi o sobie, że jest „Dragons’ Den” dla organizacji społecznych. TFN to społeczność darczyńców, która do tej pory zebrała ponad 8 milionów funtów na rzecz ponad 1200 projektów o charakterze zarówno lokalnym, jak i krajowym i międzynarodowym. TFN w ten sposób tłumaczy na czym polega istota ich działalności: dawanie pieniędzy to jest jedna z niewielu rzeczy, które ludzie robią sami. Pracujemy wspólnie, jemy wspólnie, bawimy się wspólnie, ale pieniądze zwykle dajemy sami. Jest to jedna z tych czynności, które uznajemy za ważne, ale jednocześnie trudne: ważne, ponieważ rozumiemy potrzeby innych, a trudne, bo nie wiemy jak zacząć i którą wybrać spośród nadmiaru potrzeb. Zastanawiamy się jakimi kryteriami się kierować, by powiedzieć „tak” lub „nie”, jaka suma przyniosłaby rzeczywiście efekt. Dajemy pieniądze zwykle spontanicznie, rzadko w przemyślany, strategiczny sposób. Rzadko też jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z organizacjami, które wspieramy, a jeszcze rzadziej kontaktujemy się z innymi darczyńcami, którzy zadają sobie te same pytania i prawdopodobnie borykają się z tymi samymi problemami.

„ŁĄCZNIK – ścieżka turystyczna” Gmina: Wołów
O projekcie
Bibli(o)gród Cyceron -„Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki” Gmina: Nowy Tomyśl
O projekcie
My na szlaku mazurskich legend Gmina: Pozezdrze
O projekcie
Partnerstwo dla pamięci albo co po nas zostanie Gmina: Ustronie Morskie
O projekcie
Co w Birczy skwirczy Gmina: Bircza
O projekcie
W.P.A.R.K. (Wojcieszkowska Przestrzeń Aktywności Rekreacji i Kultury) Gmina: Wojcieszków
O projekcie
MOST Gmina: Mosina
O projekcie
Janowicka Kapsuła Czasu Gmina: Janowice Wielkie
O projekcie
Start-up: Działając pod rękę z naturą! Gmina: Oborniki Śląskie
O projekcie
Start-up: Naturalnie łączy nas Noteć Gmina: Drawsko
O projekcie
Ścieżka otwarta: Słupecka Stokrotka Fiszera Gmina: Słupca
O projekcie
Ścieżka otwarta: Brynicka agora Gmina: Łubniany
O projekcie
Ścieżka otwarta: Ćmielów porcelaną i krzemieniem naznaczony Gmina: Ćmielów
O projekcie
Ścieżka otwarta: Polsko – ukraiński Generator (Kocioł) Przedsiębiorczości Gmina: Wojkowice
O projekcie
Kultura dla przestrzeni Gmina: Gołdap
O projekcie
Płużnicka Współdzielnia Gmina: Płużnica
O projekcie
Pomysłownia Ornety Gmina: Orneta
O projekcie
TV na mur beton II Gmina: Międzyrzecz
O projekcie
ZaPuszczamy Korzenie II Gmina: Niepołomice
O projekcie
Start-up: Budujemy MOSTy Gmina: Mosina
O projekcie
Start-up: Kociewskie tradycje Gmina: Dragacz
O projekcie
Start-up: Mapy pamięci, pamięć na mapach Gmina: Janowice Wielkie
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Czego nam trzeba? – działamy! Gmina: Lądek-Zdrój
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa Gmina: Fredropol
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Kalejdoskop Tradycji Szumowskich Gmina: Szumowo
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Wioska tematyczna „Spichlerz tajemnic” Gmina: Gaszowice
O projekcie
Pociąg do tradycji Gmina: Chrzanów
O projekcie
PLAŻA- przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera Gmina: Lubiewo
O projekcie
Gminnym szlakiem z Kicakiem Gmina: Hażlach
O projekcie
Skwer D-O-M – Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy Gmina: Krotoszyn
O projekcie
Przystanek Warmia Gminy: Dywity, Dobre Miasto
O projekcie
Zapłocie to odnowa i szansa dla Rzeczniowa! Gmina: Rzeczniów
O projekcie
Skwer Kultury Gmina: Kudowa-Zdrój
O projekcie
Start-up: TV na mur-beton Gmina: Międzyrzecz
O projekcie
Start-up: ZaPUSZCZAmy korzenie Gmina: Niepołomice
O projekcie
Start-up: Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje Gminy: Olesno, Kluczbork
O projekcie
Robimy wiochę! Sołectwo na medal Gmina: Główczyce
O projekcie
Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności „Wulkan” Gmina: Złotoryja
O projekcie
Młodzieżowa Straż Leśna Gmina: Niemce
O projekcie
Wielkowiejska misja – niska emisja! Gmina: Wielka Wieś
O projekcie
Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek Gmina: Szadek
O projekcie
Owoc naszej pasji Gmina: Warka
O projekcie
Kalejdoskop partnerstwa Gminy: Myślenice, Dobczyce
O projekcie
Sieć miejsc przyjaznych młodzieży Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia
O projekcie
Moja i Twoja Historia Gmina: Strachówka
O projekcie
Jarmark Rozmaitości Gmina: Trzciel
O projekcie
Młodzi Gospodarze Gmina: Staszów
O projekcie
Otwarci na Różnorodność Gminy: Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Prostki
O projekcie
Kolorowo-karpiowo – szlakiem karpia po Dolinie Baryczy Gminy: Milicz, Żmigród, Twardogóra, Cieszków, Krośnice, Przygodzice, Sośnie, Odolanów
O projekcie
Stoczek Łukowski – Miasto Walki i Oręża Gmina: Stoczek Łukowski
O projekcie
Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy Gmina: Supraśl
O projekcie
Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany Gminy: Dębica, Miasto Dębica, Brzostek, Pilzno, Żyraków, Czarna, Jodłowa
O projekcie
Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem
O projekcie
TV-oja okolica – poznaj ją! Gminy: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, Żabia Wola, Jaktorów
O projekcie
Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka Gminy: Drawsko Pomorskie, Złocieniec
O projekcie
Małych miasteczek portret własny Gminy: Cybinka, Słubice
O projekcie
Mazurski Inkubator Tradycji Regionu Gminy: Ruciane-Nida, Pisz, Mikołajki, Biała Piska
O projekcie
Od przedszkola do seniora Gminy: Czerwonka-Leszczyny
O projekcie
Przestrzeń SOWA w Biłgoraju (S – Solidarni, O – Otwarci, W – Wolni, A – Aktywni) Gminy: Biłgoraj, Zwierzyniec
O projekcie
Z ręcznikiem i piosenką przez życie Gminy: Hajnówka, Bielsk Podlaski
O projekcie
SARI – lokalny fundusz sportowy Gmina: Żory
O projekcie
Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi Gminy: Bodzanów, Słubice
O projekcie
Przestrzeń faktycznie publiczna Gminy: Malechowo, Koszalin
O projekcie
Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej Gminy: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów
O projekcie
Kalejdoskop aktywności Gmina: Tomaszów Lubelski
O projekcie
Wisła wraca do Solca Gmina: Solec nad Wisłą
O projekcie
Akademia młodzieżowych innowatorów Gmina: Nidzica
O projekcie
Dajmy czadu! – Żywiec bez czadu! Gmina: Żywiec
O projekcie
Młodzi gniewni – partnerstwo dla młodych Gminy: Zaleszany, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Pysznica
O projekcie
Otwieracz – uwolnij przestrzeń publiczną Gminy: Tczew, Pelpin, Gniew
O projekcie
Podłącz się do Marianny i jej pozytywnej energii Gminy: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie
O projekcie
Rakszawa – nowy przystanek na turystycznym szlaku Gmina: Rakszawa
O projekcie
Wolontariat bieszczadzki Gminy: Lesko, Ustrzyki Dolne
O projekcie
Społeczna (re)akcja – stop krzywdzeniu dzieci Gminy: Sokółka
O projekcie