Społeczność Animatorów

Społeczność Animatorów tworzą alumni programu Lokalne Partnerstwa PAFW, osoby zaangażowane w formowanie partnerstw i realizację projektów. Są wśród nich doświadczeni trenerzy, doradcy i moderatorzy.

Chciałbyś zawiązać lokalne partnerstwo na obszarze swojego działania? Chciałbyś lepiej poznać metodę animacji społeczności lokalnych? Chciałbyś dowiedzieć się jak zarządzać dobrem wspólnym?

Zapraszamy do kontaktu.

Znajdź animatora w swojej okolicy:

  • animator
Animatorzy
Społeczność animatorów tworzą alumni programu Lokalne Partnerstwa PAFW, osoby zaangażowane w formowanie partnerstw i realizację projektów. Są wśród nich trenerzy, doradcy, moderatorzy, z których kompetencji i doświadczenia może skorzystać każdy, komu zależy na budowaniu trwałych partnerstw wokół dobra wspólnego.
Krzysztof Urban
k.urban@aktywnygniew.pl

Krzysztof Urban – ile w nim Gniewu, a ile prawdziwej zawziętości w zabieganiu o dobro wspólne? Lokalny lider, oddany w całości swojemu miastu i jego społeczności.

Kiedy zakładał Stowarzyszenie Centrum Aktywnych „Gniew”, miał ambicje pokazać, na co stać trzeci sektor w jego regionie. Udało się. Przekazał stanowisko i obowiązki kolejnym aktywistom, pozostając przewodniczącym komisji rewizyjnej stowarzyszenia. Teraz daje się poznać jako menedżer ekonomii społecznej – w przedsiębiorstwie Grupa Prokultura, prowadzonym przez Związek Stowarzyszeń. Jest także prezesem Stowarzyszenia Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego, które zajmuje się odtwarzaniem XVII-wiecznej husarii. Ponadto zasiada na czele Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tczewie.

W ramach Lokalnego Partnerstwa PAFW „Turystyka – wspólna sprawa” udało mu się połączyć nie tylko NGO z regionu i samorząd, lecz także podmioty komercyjne – co uważa za swoją szczególną zasługę. Partnerstwo stworzyło nową bazę adresów, która teraz służy gościom przybywającym do Gniewu, podobnie jak kalendarz imprez w sezonie.

Kilka lat temu urzekł go projekt „Satelity” realizowany w Dywitach w ramach programu PAFW „Równać Szanse”. W 2008 roku Krzysztof doprowadził do stworzenia programu grantowego, w ramach którego Stowarzyszenie Centrum Aktywnych „Gniew” ze środków gminy wspiera co roku blisko 100 działań NGO i grup nieformalnych.

Waja Jabłonowska
wjablonowska@icloud.com

Waja Jabłonowska – nosząca greckie imię córka uchodźcy, ze względu na osobistą historię wrażliwa na potrzeby innych, zwłaszcza wykluczonych społecznie. Pomaga ludziom żyć z sensem w społeczności świadomej swoich wartości i skupionej wokół dobra wspólnego.

Jest inicjatorką Fundacji „Pokolenia” i do maja 2013 roku była jej prezesem. Po 12 latach intensywnej pracy przekazała funkcję kolejnej osobie, choć wciąż zasiada w zarządzie fundacji i doradza innym. Jest tutorką w Programie „Liderzy PAFW”, członkinią rady Funduszu Lokalnego w Tczewie. Prace na rzecz społeczności z powodzeniem łączy z zawodem coacha i szkoleniowca.

Dzięki działaniom jej Fundacji w ramach „Lokalnego Partnerstwa PAFW” o nazwie „Otwieracz – uwolnij przestrzeń publiczną” doszło do porozumienia organizacji z Gniewu, Pelplina i Tczewa. A one wszystkie postanowiły naprzemiennie korzystać z innowacji społecznej – Mobilnej Przestrzeni Obywatelskiej. Namiot z potrzebnym wyposażeniem nadal służy każdej obywatelskiej inicjatywie, która wykorzystuje przestrzeń publiczną dla dobra mieszkańców. Odbywają się w nim wystawy, spotkania, pikniki. Partnerstwo zostawiło także po sobie charakterystyczne słupy ogłoszeniowe, jeden z nich znajduje się w Gniewie w drodze na zamek.

Waja Jabłonowska jest dumna z dokonań Fundacji i z pracy tutorki. Nie tylko umocniła swoją organizację – zachęcone sukcesami Fundacji „Pokolenia” w regionie powstały nowe NGO. Ona sama na co dzień czerpie radość z małych rzeczy, np. uwielbia prace w ogrodzie. Kiedy patrzy na rosnące rośliny, trudno jej nie myśleć o tym, jak rośnie dobro wspólne. I jak podczas trudnego czasem zajęcia wokół jego tworzenia kolejni liderzy poznają siebie, a co najważniejsze – poświęcają się na rzecz wspólnoty.

Krzysztof Margol
kmargol@nida.pl
woj. warmińsko-mazurskie

więcej

Krzysztof Margol
kmargol@nida.pl


Krzysztof Margol – wzór do naśladowania w świecie trzeciego sektora. Pedagog i sprawny organizator, jako były burmistrz Nidzicy ma doświadczenie w pracy w samorządzie.

Prezes Nidzickiej Fundacja Rozwoju „Nida”. Stoi także na czele LGD „Brama Mazurskiej Krainy”. Był inicjatorem i pozostaje menedżerem działań Garncarskiej Wioski w Kamionce – przedsiębiorstwa społecznego w sieci Wiosek Tematycznych, które należy do Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”. Każdy, kto ubrudził sobie ręce gliną w tym miejscu, pozostaje pod wrażeniem całego przedsięwzięcia.

Lokalne Partnerstwo z Nidzicy, czyli „Akademia młodzieżowych innowatorów” powstało dla młodzieży, która od razu mogła korzystać z efektów projektu. Utworzono Młodzieżową Kuźnię Umiejętności, w ramach której udało się stworzyć m.in. radio internetowe. W ten sposób młodzież zyskała przestrzeń do wyrażania swoich emocji, które do tej pory manifestowała w przypadkowych miejscach: na ulicach czy w pubach.

Troska o dobro wspólne – dziedzictwo dawnych zawodów oraz potencjał młodości – przebija się wciąż w działaniach Nidzickiego Funduszu Lokalnego, zainicjowanego przez Krzysztofa Margola. Wiele dobrego do regionu wniósł też inny program PAFW „English Teaching”. Zarówno z jego efektów, jak i kolejnych, związanych z powołaniem i kontynuacją programów stypendialnych dla młodzieży, Krzysztof Margol jest szczególnie dumny.

Dostrzega też indywidualne rysy w budowaniu dobra wspólnego. W jego oczach wielu ludzi w powiecie nidzickim zmieniło życie na lepsze pod wpływem wspólnych działań. – Wspólnota daje bowiem siłę każdemu, kto szczerze przystępuje do pracy – uważa Krzysztof Margol.

Agnieszka Pytlik
agnieszka.pytlik@cris.org.pl

Agnieszka Pytlik – osoba bardzo zasłużona dla społeczności lokalnych. Z wykształcenia i zamiłowania socjolożka, zajmuje się animacją społeczno-kulturalną w terenie.

Jej przestrzeń do działania to Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz”. Do niedawna pełniła funkcję prezesa „Spichlerza”; obecnie jest członkiem Stowarzyszenia. Działa w rybnickim Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, jest tam animatorką i doradczynią dla NGO. Pracuje także w Radzie Gminy Gaszowice i przy programie „Działaj Lokalnie”. Jest współzałożycielką „Lokalnego Partnerstwa PAFW”, które powołało SARI – Społeczeństwo Aktywnie Rozwijające Innowacje. To lokalny fundusz sportowy, który zapewnia stypendia utalentowanym sportowcom amatorom i rozwija lokalny sport.

Jako animatorce dobra wspólnego udało jej się m.in. namówić lokalną społeczność do działań wokół jedynego na terenie gminy Gaszowice zabytku, XIX-wiecznego pałacu w Czernicy.

Agnieszka Pytlik jest szczególnie dumna z tego, że po półtora roku przygotowań udało się „Spichlerzowi” przystąpić do zwycięskiego przetargu i od marca 2016 roku stowarzyszenie zarządza samorządową instytucją kultury – z siedzibą w pałacu w Czernicy. Jest to jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce pełniących tego typu funkcję.

Bożena Pełdiak
bpeldiak@tlen.pl

Bożena Pełdiak – prezeska trzech organizacji, co dowodzi jej niezwykle aktywnej osobowości. Trenerka i animatorka kultury, spełnienie życiowe utożsamia z pracą w trzecim sektorze. Wzór dla wszystkich społeczniczek.

Współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica” w Lubawce na Dolnym Śląsku. Kieruje także Fundacją na rzecz Rozwoju Ziemi Kamiennogórskiej „Kwiat Lnu” i Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu”.

Lokalne Partnerstwo PAFW „Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej” to jej inicjatywa. Partnerstwo postawiło sobie ambitny cel – sprowadzić turystów do powiatu oraz zapewnić im atrakcje i bazę noclegową na najwyższym poziomie. Współpracując z właścicielami gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów oraz z samorządem, partnerstwu udało się trwale zmienić region. Teraz 120 km szlaków konnych zachęca do wycieczek. A z questu, gry terenowej powstałej w 2008 roku wówczas jako innowacja w kraju, turyści korzystają do dziś.

Bożena Pełdiak, korzystając z doświadczenia wyniesionego z „Lokalnych Partnerstw PAFW”, dalej prężnie działa w ramach LGD. Potrafi współpracować zarówno z młodzieżą jak i z osobami starszymi. Projekt, w który jest obecnie zaangażowana, skupia się na tworzeniu przestrzeni publicznej dla seniorów.

Ewa Kluczniok
kluczniokowie@wp.pl

Ewa Kluczniok – nie potrafi oderwać się od działań w trzecim sektorze. Nie tylko współtworzyła Lokalne Partnerstwo w Czerwionce-Leszczynach (powiat rybnicki), lecz także jest inicjatorką wielu działań w regionie.

Założyła Fundusz Lokalny „Ramża” i stanęła na jego czele jako prezes. Obudziła wiele entuzjazmu w Czerwionce-Leszczynach, a na jednym z jej osiedli doprowadziła do założenia Lokalnego Partnerstwa „Od przedszkola do seniora”. Dzięki oparciu projektu na sile seniorów i oddaniu im miejsca do działania w postaci klubu Krokus życie lokalne w mieście rozkwitło. Wszystkie działania fundacji Ramża dały impuls do rozwoju trzeciego sektora w całej gminie. Przez programy „Działaj Lokalnie” i „Lokalne Partnerstwa” PAFW budowała też trwałe dobro wspólne, chociażby prowadząc programy stypendialne dla młodzieży.

Pani Ewa szczególnie dumna jest z seniorów z „Krokusa”. W całym powiecie są oni symbolem żywotności i pobudzenia obywatelskiego. Działając w Stowarzyszeniu Dzwon, razem z innymi osobami sprowadziła do swojego miasta dzwon – zabytek z XVI wieku, który został zagrabiony podczas II wojny światowej i odnalazł się w jednej z niemieckich parafii. Dzięki temu echo jej działań – dosłownie i w przenośni – będzie jeszcze długo słyszane w Czerwionce-Leszczynach i okolicy.

Gabriela Gibas
gabi@beskidy.org.pl


Gabriela Gibas-Psuturi – wulkan energii i fabryka pomysłów. Mieszkanka Żywca, sercem oddana swojej miejscowości, w której życie wciąż wymaga zaangażowania obywatelskiego.

Jest prezesem zarządu Żywieckiej Fundacji Rozwoju, a także członkiem rady Fundacji Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy. W programie „Lokalne Partnerstwa PAFW” zaangażowała się w pełni w budowanie partnerstwa, które – z udziałem 14 organizacji i samorządu – realizowało kampanię edukacyjno-informacyjną „Damy czadu! – Żywiec bez czadu”. O tym, jak trudne to zadanie – przekonać obywateli, by nie palili w piecach odpadami – przekonuje się do dziś, gdy w Żywcu czasem można poczuć nieprzyjemne zapachy. Jednak działania partnerstwa nie poszły na marne. Świadomość obywatelska dotycząca czystego powietrza, zwłaszcza wśród młodzieży, wzrosła.

Działała w ekoprojektach lokalnych oraz transgranicznych z kolegami ze Słowacji. W Gruzji założyła dwie spółdzielnie rolnicze. Natomiast w samym Żywcu rozwija program marketingu społecznego „Żywiec z pasją” – kupując kawę, śniadanie bądź obiad, wspiera się program stypendialny. Laureatka nagrody Niezwykła Polka (2007), uczestniczka programu Ambasady Stanów Zjednoczonych „NGO Management I”, laureatka nagrody Fundacji Jerzego Bonieckiego „Polcul” (2016). Wielki upór i działanie na rzecz dobra wspólnego mimo kryzysów – to największe atuty Gabrieli Gibas-Psuturi, która pragnie, aby Żywiecka Fundacja Rozwoju wciąż zaskakiwała pomysłami i zmieniała Beskidy na lepsze.

Irena Gadaj
irena@lbl.pl


Irena Gadaj – ze spokojem i z cierpliwością dokonuje rzeczy wyjątkowych. Od 22 lat kieruje wieloma działaniami i z satysfakcją spogląda na dobro wspólne, które stworzyła.

Swoje inicjatywy realizuje przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, której jest prezesem. Od 1994 roku zarządza Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego. Zasiada także w zarządzie Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce. Jest również ambasadorem Transatlantyckiej Sieci Fundacji Lokalnych (The Transatlantic Community Foundation Network). Potrafi nawiązywać trwałe sojusze i co najważniejsze – partnerstwa.

Z jej inicjatywy aż 24 organizacje połączyły siły w ramach „Lokalnych Partnerstw PAFW”, tworząc „Przestrzeń S.O.W.A. (S – Solidarni, O – Otwarci, W – Wolni, A – Aktywni)”. To pomysł nie tylko na rewitalizację centrum Biłgoraja, lecz także ożywienie jej duchem obywatelskim. Od czasu oddania urokliwego śródmiejskiego parku do użytku publicznego S.O.W.A. tętni życiem mniej lub bardziej zorganizowanym. Wokół niej kwitną lokalne inicjatywy. Chociaż Biłgoraj ma w herbie łabędzia, to do czasu zawiązania partnerstwa nie doczekał się rzeźby herbowego ptaka. Teraz wszyscy chętnie fotografują się przy figurze, stojącej na skraju parku.

Korzystając z możliwości, jakie daje Pracownia Dobra Wspólnego, Irena Gadaj nadal działa – np. organizuje debaty oksfordzkie dla biłgorajskiej młodzieży. Jest dumna z tego, że udało jej się stworzyć w Biłgoraju prawdziwe partnerstwo.

Jan Chomczuk
jchomczuk@tlen.pl

Jan Chomczuk – bardzo zapracowany lider społeczności z Euroregionu Puszcza Białowieska. Efekty jego pracy są imponujące. Świetnie sobie radzi z poszukiwaniem kompromisów wśród różnych partnerów na rzecz dobra wspólnego.

Jest dyrektorem biura Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska i wiceprezesem Stowarzyszenia Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Delegat NGO powiatu hajnowskiego do Podlaskiej Sieci Pozarządowej i Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego. Od 2016 roku sekretarz, a wcześniej przez osiem lat przewodniczący Wspólnoty Gruntowo-Leśnej wsi Istok, członek komisji rewizyjnej LGD „Puszcza Białowieska”. Nigdy nie traci optymizmu, a inspiracji szuka nie tylko w rozmowach z partnerami, lecz także bacznie obserwując to, co się dzieje wokół dobra wspólnego w innych regionach Polski.

Z dumą pokazuje ręcznik obrzędowy – symbol tradycji regionu. Dzieje się tak od czasu zawiązania Lokalnego Partnerstwa PAFW „Z ręcznikiem i piosenką przez życie”. Jego stowarzyszenie, władze samorządowe i inne organizacje trzeciego sektora z Hajnówki i Bielska Podlaskiego postanowiły ochronić i podtrzymać tradycję, w której wykorzystuje się ręcznik obrzędowy. Nie ma w Polsce tak barwnych wizytówek regionu, jak ten zdobiony haftem i koronką – kawałek materiału. Za swoją szczególną zasługę Jan Chomczuk uważa włączenie młodzieży w działania związane z ręcznikiem obrzędowym.

Aktualnie pracuje na rzecz dobra wspólnego, pobudzając do działania kolejne Lokalne Partnerstwa – w Kleszczelach, Krynkach, Dubeninkach i Gołdapi. Troska o młodzież miesza się w nich z potrzebą zagospodarowania, a nawet przejęcia na nowo wspólnych wiejsko-miejskich przestrzeni, jak to się stało ze 150-hektarową działką we wsi Istok. W programach PAFW, jak chociażby „Działaj Lokalnie”, z dumą wskazuje na to, co najważniejsze – gdy dobro wspólne na stałe zagości w świadomości mieszkańców.

Piotr Jaśkiewicz
piotr.jaskiewicz@ndsfund.org

Piotr Jaśkiewicz – prezes Fundacji Nauka dla Środowiska, która jest wyjątkowa dzięki niemu i jego współpracownikom. W projektach, w które się angażuje, stara się łączyć to, co indywidualne, z korzyściami dla wspólnoty. Tego wymaga autorski model tworzenia dobra wspólnego.

Fundacja Nauka dla Środowiska działa przy Politechnice Koszalińskiej. Współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce. Organizacja skupia ludzi nauki, którzy chcą pozostawić pozytywny ślad po sobie poza uczelnią. Ten potencjał łączy z oczekiwaniami mieszkańców, biznesem i lokalnymi mediami. Zasięg działania Fundacji jest więc rozległy, również ze względu na samo środowisko naturalne.

W „Lokalnym Partnerstwie PAFW”, nazwanym w Koszalinie „Przestrzeń faktycznie publiczna”, 18 różnych organizacji prowadziło dialog z mieszkańcami na temat wyglądu ich okolicy. Najbardziej zauważalnym efektem tego działania są meble które zostały umieszczone w przestrzeni publicznej. Koszalińska dwumetrowa ławka-leżak jest słynna w całej Polsce; stoi w śródmiejskim parku. Jej powstanie było impulsem do rewitalizacji centrum Koszalina. Udało się. Meble miejskie były przygotowane przez urbanistów wraz z mieszkańcami gminy Manowo. Powstał krąg ogniskowy z bębnami przypominającymi te używane we wspólnotach pierwotnych do komunikacji oraz kamienna ambona obserwacyjna nad jeziorem.

Piotr Jaśkiewicz jest liderem Ośrodka Działaj Lokalnie i w ramach tego programu m.in. rewitalizował staw na zawody wędkarskie w Tychowie (powiat białogardzki). Dumny jest z tego, że rozwiązania zakorzenione w nauce, pragmatyzmie i naturze potrafi przekazać innym i pobudzić ich do działania na rzecz dobra wspólnego.

Stanisław Baska
stachbas@poczta.onet.pl

Stanisław Baska – w Sandomierzu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu jest kimś więcej niż liderem społeczności. Jest odkrywcą wspólnych wartości, twórcą dobra wspólnego. A gdy trzeba – mediatorem w trosce o ciągłość współpracy samorządu i NGO. Człowiek instytucja.

Jest jednym z fundatorów i prezesem zarządu Fundacji Fundusz Lokalny SMK. Trenerem i moderatorem warsztatów z rozwoju gospodarczego, rynku pracy, inicjatyw młodzieżowych i społecznych. Wreszcie jest też bardzo sprawnym menedżerem we własnym ośrodku szkoleniowym i równocześnie urokliwej bazie turystycznej na Ziemi Sandomierskiej.

W swoim regionie dał impuls do zawiązania Lokalnego Partnerstwa PAFW „Młodzi gniewni – partnerstwo dla młodych”. Zaprosił młodzież do tego, aby zrobiła coś dla siebie i otoczenia. Zachęcił też dorosłych, by inwestowali w młodzież. I od tego zaczęła się dalsza praca na rzecz dobra wspólnego, jakim są młodzi ludzie. Do dziś Młodzi Gniewni przyznają granty, a SMK prowadzi programy stypendialne.  Jeszcze jednym wydarzeniem, przygotowanym przez fundację – wyzwalającym wiele emocji – jest wędrowny Festiwal Miasto Młodych Artystów (Sandomierz, Koprzywnica, a od 2016 roku Nowa Dęba).

Inny cenny dla Stanisława Baski program to „Działaj Lokalnie”. Dzięki grupie liderów skupionych wokół fundacji program wpisał się już w działalność samorządów i pozostałych NGO w regionie. A sam prezes swoją największą dumą nazywa umiejętność tworzenia trwałych relacji i współpracy na rzecz dobra wspólnego, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań pracy samorządów.

Marcin Rechulicz
marcin.rechulicz@interia.pl

Marcin Rechulicz – otwarty na innych i kreatywny lider społeczności Tomaszowa Lubelskiego, niewyczerpane źródło optymizmu. Aktywny społecznie, także poza granicami kraju.

W nazwie Stowarzyszenia Czajnia, którego jest prezesem, pobrzmiewa nuta młodzieżowego języka, a to dlatego, że działania stowarzyszenia były skierowane na początku do dzieci i młodzieży. Teraz organizacja zajmuje się całościowo rozwojem potencjału społecznego i gospodarczego regionu. W Czajni jest też czujność i gorący temperament, a sam jej założyciel zajmuje się również rozwojem Tomaszowa i okolic jako prezes Agencji Rozwoju Roztocza.

Do programu Lokalne Partnerstwa PAFW przekonał miejscowe NGO i tak powstał „Kalejdoskop Aktywności” – zbiór inicjatyw zachęcających do aktywnego udziału w życiu społecznym. Jak to w kalejdoskopie – różnorodnie i wielorako partnerzy przystąpili do działania. Stworzyli osiem placów zabaw dla dzieci w mieście. Ośrodek Interwencji Kryzysowej założył Klub Mamy, a na miejskim rynku w efekcie działań partnerów można grać w szachy na wielkiej planszy.

Marcin Rechulicz dzięki udziałowi w Programie „Liderzy PAFW” po raz kolejny chwycił wiatr w żagle. Cieszy go, że może działać i wyzwalać lokalną energię społeczną. Wie, jak tworzyć dobro wspólne, wykorzystując ciekawość i dumę, gdy są już efekty wspólnej pracy. Swoje zdolności eksportuje już za granicę, współpracując z ukraińskimi NGO na rzecz dobra wspólnego o międzynarodowym zasięgu.

Daniel Prędkopowicz
predkopowicz@europaimy.org

Daniel Prędkopowicz – długodystansowiec w trzecim sektorze i sporcie amatorskim. Ma wiedzę i doświadczenie oraz szczęśliwą rękę do lokalnych inicjatyw, co pozwala mu skutecznie działać w wielu organizacjach.

Na co dzień można go spotkać na stanowisku kierowniczym w Fundacji Fundusz Współpracy, gdzie odpowiada za pracę dwóch działów: rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcia ekonomii społecznej. Jest też prezesem Fundacji Rozwoju Zarządzania „Instytut Gantta”, a także prezesem Stowarzyszenia „Europa i My”, któremu przewodzi od 2004r.  Stowarzyszenie od 2006r. jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

Jako Prezes Stowarzyszenia „Europa i  My” w 2012 r. przystąpił z powodzeniem do Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, budując model unikatowego partnerstwa, opartego na dziennikarstwie obywatelskim – „Tv-oja okolica – poznaj ją!”. Partnerstwo wspólnie doprowadziło do powstania lokalnej telewizji internetowej GTV, opartej na zaangażowaniu grupy wolontariuszy. Jako Animator Pracowni Dobra Wspólnego przyczynił się też do stworzenia projektów partnerskich w Warce, Strachówce i gminie Szadek.

Korzystając z doświadczeń programu Działaj Lokalnie, stworzył program FIO Mazowsze Lokalnie. Od 2014 r. wspólnie z zespołem i partnerami koordynuje działania w ramach których m.in. wsparto blisko 500 lokalnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego, przekazując im ponad 2,1 mln zł.

Daniel Prędkopowicz angażuje się także w prace różnych gremiów konsultacyjno-doradczych. W latach 2010-2014 był wiceprzewodniczącym i sekretarzem Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku. Obecnie jest członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a także współprzewodniczy Mazowieckiemu Komitetowi Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Uwielbia swą rodzinę i maratony. Ma też inne pasje: harcerstwo, góry i fotografowanie.

Dorota Komornicka
dorota@flms.pl

Dorota Komornicka – niekwestionowana liderka na ziemi Kłodzkiej, typ niezniszczalny. Zawsze pełna energii i pomysłowości. Nawet z największej próby potrafi wyjść cało, ale zachowuje przy tym odpowiednią miarę twierdząc, że wszystko co mamy jest pożyczone albo zależy od innych.

To właśnie radość z pracy z innymi, podzielającymi pasję do życia we wspólnocie lokalnej, pozwala jej z powodzeniem pełnić funkcję prezeski Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Jest współzałożycielką tej organizacji, która od dwóch dekad ożywia, zmienia, upiększa i zostawia trwałe ślady w społeczności oraz sudeckich miejscowościach. Jako uskrzydlona społeczniczka czynnie działa także w Stowarzyszeniu „Wójtowie – Powrót do Przyszłości”. Realizuje się w Stowarzyszeniu „Zdanie”, czyli klubie dyskusyjnym o tematyce społeczno – gospodarczej. Należy również do elitarnego, międzynarodowego grona Stowarzyszenia Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Społecznego.

Udział w  Programie „Lokalne Partnerstwa PAFW” dał jej możliwość zbudowania szerokiej współpracy lokalnych instytucji wokół hasła przewodniego „Podłącz się do Marianny Orańskiej i jej pozytywnej energii”. Partnerstwo o tej nazwie, która odwoływała się do postaci XIX wiecznej księżniczki, zasłużonej niegdyś dla tych okolic, stało się symbolem całego regionu i przykładem szeroko zakrojonych działań aktywizujących społeczność, wywodzących się z historii i tradycji lokalnej. Wśród nieprzebranych śladów tego Partnerstwa można znaleźć takie ciekawostki, jak: Szlak Marianny Orańskiej, różę Marianny Orańskiej, szkołę jej imienia, czy nawet powołanie Funduszu Wieczystego im. Marianny Orańskiej.

Dorota Komornicka jest silną osobowością, ale też wie ile tej siły pochodzi od przyjaciół, znajomych, lokalnej społeczności. Gdyby miała układać swą historię od nowa, to nie zrezygnowałaby w niej z żadnej ogniowej próby.

Wojciech Zych
w.zych@opiwpr.org.pl

Wojciech Zych – człowiek zaangażowany w sprawy ziemi sandomierskiej. Swoją wszechstronną wiedzę i kompetencje wykorzystuje dla dobra wspólnego. Działając z wielkim zapałem na rzecz swojej społeczności pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Na co dzień jest cenionym doradcą w zakresie wdrażania i realizacji projektów dofinansowywanych z Funduszy Europejskich. Jest też, członkiem zarządu Partnerstwa Ziemi Sandomierskiej – Lokalnej Organizacji Turystycznej, a w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dwikozach – strażakiem ratownikiem – także w zarządzie. Zrealizował dziesiątki projektów w Internetowym Centrum Edukacyjno-Oświatowym w Dwikozach oraz w Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej (OPiWPR).

W działaniach lokalnego partnerstwa „Gmina Dwikozy – w Partnerstwie ze środowiskiem” uczestniczył w podwójnej roli: najpierw reprezentował gminę Dwikozy, a następnie lidera projektu – OPiWPR w Sandomierzu. Wspólnie  z 11 innymi organizacjami, m.in. PTTK, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dwikozach, samorządem oraz lokalnym biznesem postanowili przekonać mieszkańców do dbałości o Góry Pieprzowe, pośrodku których żyją oraz przekonać o ich pięknie turystów. Wysprzątali teren, wytyczyli szlaki turystyczne, m. in. Zawiszy Czarnego, zorganizowali Święto Pomidora. Wyjątkowość tego Partnerstwa połączyła różne instytucje, w tym także biznes turystyczny, w jedną jakość – oferta Gór Pieprzowych i całej gminy Dwikozy stała się poważną konkurencją dla wycieczek po Sandomierzu.

Wojtkowi nie brakuje energii, potrafi spożytkować ją na wiele aktywności. Gdy zajrzycie do Dwikozów, na spacer z mapą regionu (pamiątką Partnerstwa) możliwe, że usłyszycie jego zespół rockowy. Albo wpadniecie mu w obiektyw – jest wziętym fotoamatorem z aspiracjami na plenerowe wystawy.

Iwona Olkowicz
iwona@stopa.org.pl
woj. warmińsko-mazurskie

więcej

Iwona Olkowicz
iwona@stopa.org.pl

Iwona Olkowicz – ełczanka z wyboru, warszawianka z doświadczenia zawodowego. Po przeprowadzce na północ kraju nie tylko bardziej świadomie i uważniej przeżywa otoczenie, ale i pory roku. W Ełku jej sprawczy temperament uruchamia społeczną energię, z korzyścią dla wszystkich.

Praca w warszawskich biurach NGO (w tym Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce), pozwoliła jej zdobyć kompetencje w w dziedzinach funduszy lokalnych, programów grantowych, stypendialnych i z wrażliwością rozmawiać z ludźmi z Trzeciego Sektora. Była też dwukrotnie tutorką Programu Liderzy PAFW.

Kiedy ruszyła po nowe doświadczenie do Ełku, formalnie znalazła się w strukturze zarządu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA i Funduszu Lokalnego Ziemi Ełckiej. Została też koordynatorką programów Działaj Lokalnie w powiecie ełckim i Równać Szanse w północno-wschodnim regionie Polski. Nie mniej ważna w jej zawodowych powiązaniach jest praca u podstaw w Stowarzyszeniu Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”, gdzie zaczynała od projektu „Nowi Osadnicy wspólnie z sąsiadami aktywnie działają w mazurskich wioskach”. Sama będąc nową osadniczką wniosła szczególnie do tego ostatniego programu uważną autorefleksję, a zyskała zrozumienie socjologii małych ojczyzn.

W Lokalnym Partnerstwie PAFW, które w ramach projektu „Otwarci na Różnorodność” połączyło kilkanaście organizacji i instytucji z powiatu ełckiego, odbywały się m.in. seanse Kina Zaangażowanego Społecznie i przedstawienia Teatru Inspiracji. Te inicjatywy zachęcały młodzież i dorosłych do otwarcia się na wszystkie grupy społeczne, a szczególne te stygmatyzowane. Iwona Olkowicz współtworzyła wystawę „Zobacz świat z innej perspektywy”, czyli lokalną replikę wystawy z Warszawy i Budapesztu, która wprowadza nas w świat osoby niewidomej. Do wiosny 2018 r. ta niewidzialna wystawa objechała szkoły w powiecie, zahaczyła o Hajnówkę i wciąż pozostaje mobilna. Od 2016 r. wspólnie z partnerami zorganizowała dwie akcje o charakterze międzynarodowym „Nazywam się Miliard”, której celem było zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet.

Iwona Olkowicz  we wszystkim co robi kieruje się szczerością i odpowiedzialnością za ludzi. Od kiedy zjawiła się w Ełku, z każdego jej poczynania daje się wyczuć zaangażowanie i optymizm.

Lucyna Sobańska
l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl

Nierozerwalnie związana z Bieszczadami. Ekonomistka, pedagog, harcmistrz RP. Zajrzyjcie w Bieszczady i zapytajcie o nią w Stefkowej albo w Ustrzykach, od razu powiedzą same dobre rzeczy o Lucynie Sobańskiej.

Zaczęła od pełnej poświęcenia pracy harcerki, następnie dyrektorki Szkoły Podstawowej w Stefkowej. Po likwidacji szkoły wsparła Stowarzyszenie Nasz Dom w Stefkowej i na dobre weszła w struktury Fundacji Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych, której jest wiceprezesem. Działa na rzecz zrównoważonego rozwoju Bieszczadów na różne sposoby – także jako jeden z trzech koordynatorów na Polskę studenckiej amerykańskiej organizacji wolontarystycznej Learning Enterprises, której misja polega na tym, że studenci z USA przylatują do Polski, aby uczyć języka angielskiego.

Lokalne Partnerstwo PAFW, które zawiązało się dzięki jej organizacyjnym i animacyjnym zdolnościom, zmobilizowało młodzież i seniorów do działania dla wspólnego dobra w ramach „Wolontariatu Bieszczadzkiego”. Dzięki pracy wolontariuszy oczyszczono kilkadziesiąt km rzeki, stworzono nowe szlaki turystyczne, przeprowadzono liczne akcje społeczne. Z dziesięciu zaangażowanych w te działania partnerów do dziś wszyscy ze sobą współpracują – zadanie jakie wtedy postawili przed sobą lokalni liderzy pozwoliło im odkryć pokłady energii, kompetencji i możliwości. Teraz, pomimo upływu czasu, mogą na siebie liczyć i zawsze sobie pomagają.

Lucyna Sobańska bardzo ceni sobie przemiany małych społeczności – od zamkniętych, po otwarte i pełne wigoru organizacyjnego, społecznego. Kierując Ośrodkiem Działaj Lojalnie wspiera je w kontaktach z NGO, urzędami gmin. W ramach Programu Działaj Lokalnie w 2017 r. kolejnych 13 projektów od gminy Komańcza po Birczę pokazało jak z chęci można wyczarować działanie. Szczególnie przemawia do wyobraźni przykład młodzieży, która tak zafascynowała swoich rówieśników piłką plażową – a wszyscy mieszkają przecież 800 km od morza – że niektóre z meczy kończyły się nocą, w świetle reflektorów samochodowych.

Warto również dodać, że jest pomysłodawczynią organizowanego od 2016 r. „Ustrzyckiego Śpiewania”  – to odbywający się kilka razy w roku mini festiwal o niezwykle społecznościowym charakterze. Ma więc ze sobą zawsze muzykę i światło reflektorów – to wspaniała oprawa do wszystkiego, co zrobiła i wciąż robi na rzecz społeczności Bieszczadów.

Przestrzeń SOWA w Biłgoraju (S – Solidarni, O – Otwarci, W – Wolni, A – Aktywni) Gminy: Biłgoraj, Zwierzyniec
O projekcie
Akademia młodzieżowych innowatorów Gmina: Nidzica
O projekcie
Dajmy czadu! – Żywiec bez czadu! Gmina: Żywiec
O projekcie
Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi Gminy: Bodzanów, Słubice
O projekcie
Jarmark Rozmaitości Gmina: Trzciel
O projekcie
Kolorowo-karpiowo – szlakiem karpia po Dolinie Baryczy Gminy: Milicz, Żmigród, Twardogóra, Cieszków, Krośnice, Przygodzice, Sośnie, Odolanów
O projekcie
Małych miasteczek portret własny Gminy: Cybinka, Słubice
O projekcie
Mazurski Inkubator Tradycji Regionu Gminy: Ruciane-Nida, Pisz, Mikołajki, Biała Piska
O projekcie
Młodzi gniewni – partnerstwo dla młodych Gminy: Zaleszany, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Pysznica
O projekcie
Moja i Twoja Historia Gmina: Strachówka
O projekcie
Od przedszkola do seniora Gminy: Czerwonka-Leszczyny
O projekcie
Otwarci na Różnorodność Gminy: Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Prostki
O projekcie
Otwieracz – uwolnij przestrzeń publiczną Gminy: Tczew, Pelpin, Gniew
O projekcie
Podłącz się do Marianny i jej pozytywnej energii Gminy: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie
O projekcie
Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany Gminy: Dębica, Miasto Dębica, Brzostek, Pilzno, Żyraków, Czarna, Jodłowa
O projekcie
Przestrzeń faktycznie publiczna Gminy: Malechowo, Koszalin
O projekcie
Rakszawa – nowy przystanek na turystycznym szlaku Gmina: Rakszawa
O projekcie
SARI – lokalny fundusz sportowy Gmina: Żory
O projekcie
Stoczek Łukowski – Miasto Walki i Oręża Gmina: Stoczek Łukowski
O projekcie
Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej Gminy: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów
O projekcie
TV-oja okolica – poznaj ją! Gminy: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, Żabia Wola, Jaktorów
O projekcie
Wisła wraca do Solca Gmina: Solec nad Wisłą
O projekcie
Wolontariat bieszczadzki Gminy: Lesko, Ustrzyki Dolne
O projekcie
Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy Gmina: Supraśl
O projekcie
Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka Gminy: Drawsko Pomorskie, Złocieniec
O projekcie
Z ręcznikiem i piosenką przez życie Gminy: Hajnówka, Bielsk Podlaski
O projekcie
Społeczna (re)akcja – stop krzywdzeniu dzieci Gminy: Sokółka
O projekcie
Kalejdoskop aktywności Gmina: Tomaszów Lubelski
O projekcie
Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem
O projekcie
Młodzi Gospodarze Gmina: Staszów
O projekcie
Robimy wiochę! Sołectwo na medal Gmina: Główczyce
O projekcie
Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności „Wulkan” Gmina: Złotoryja
O projekcie
Sieć miejsc przyjaznych młodzieży Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia
O projekcie
Wielkowiejska misja – niska emisja! Gmina: Wielka Wieś
O projekcie
Kalejdoskop partnerstwa Gminy: Myślenice, Dobczyce
O projekcie
Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek Gmina: Szadek
O projekcie
Młodzieżowa Straż Leśna Gmina: Niemce
O projekcie
Owoc naszej pasji Gminy: Warka
O projekcie