Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności „Wulkan”

Gmina: Złotoryja

DOBRO WSPÓLNE
Celem Partnerów jest wykorzystanie ogromnego potencjału  – energii, pomysłów i zaangażowania młodzieży z gminy Złotoryja i stworzenie im przestrzeni do wszechstronnego rozwoju i nabywania kluczowych kompetencji, niezbędnych by rozpocząć dorosłe życie. Służyć temu będzie  Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”. Zgodnie z ideą, że młodym ludziom potrzebne są korzenie i skrzydła, partnerzy chcą pracować z młodymi podmiotowo, stworzyć warunki do poznawania regionu, samoorganizowania się. Chcą dać możliwość uczenia się poprzez działanie. Dla wielu z nich będzie to pierwsza okazja do zespołowej pracy i możliwość odniesienia sukcesu. Partnerzy chcą przy tym wykorzystać unikalne zasoby regionu, który zwany jest „królestwem minerałów”. Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Złotoryi zostanie potraktowane jako narzędzie i środek do pracy z młodzieżą. Intencją Partnerów jest pokazanie młodzieży piękna miejsca, w którym żyją i wyjątkowego charakteru Krainy Wygasłych Wulkanów.

GRUPA INICJATYWNA
Grupę inicjatywną tworzą – lider Partnerstwa – Stowarzyszenie Kaczawskie (Program „Działaj Lokalnie”), Stowarzyszenie „Nasze Rio” („Równać Szanse”), oraz Liderka PAFW Barbara Zwierzyńska. Projekt realizowany będzie w gminie Złotoryja w województwie dolnośląskim.

DZIAŁANIA
Do działań w projekcie zaproszonych zostanie ok. 90 młodych osób w wieku 13-19 lat poprzez kampanię informacyjno-promocyjną w szkołach, w mediach lokalnych i społecznościowych. Jesienią uczestnicy projektu w ramach wolontariatu sami zajmą się adaptacją pomieszczeń Centrum Aktywności „Wulkan”. Młodzi zdecydują o przeznaczeniu i wystroju pomieszczeń, sami je odmalują i umeblują. Remont poprzedzą warsztaty z architektem wnętrz, który pomoże młodzieży przygotować „projekt” zagospodarowania przestrzeni Centrum. Na początku w ramach działalności centrum, odbędzie się wyjazd edukacyjno–integracyjny pn. „Poznaj Moc Ziemi” do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, gdzie młodzież zdobędzie wiedzę na temat historii i walorów przyrodniczo-kulturowych regionu. Zorganizowane będą warsztaty terenowe i działania poznawczo-edukacyjne zaplanowane przez młodzież, która po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych sama zdecyduje, jakie akcje podejmie w ramach wspierania rozwoju osobistego. W grudniu partnerzy zorganizują fundusz małych grantów „zaDziałaj Lokalnie”. Celem konkursu będzie wsparcie działań młodzieżowych aktywizujących i integrujących lokalne środowisko wokół zasobów przyrodniczo-kulturowych ziemi złotoryjskiej, młodzi będą mieli okazję nauczyć się pracy zespołowej i zaistnieć w społeczności jako młodzi liderzy. Kulminacją działań będzie gala podsumowująca projekt, podczas której pokazane zostaną rezultaty rocznej pracy.

REZULTATY
Przede wszystkim powstanie ważne miejsce w przestrzeni Złotoryi – Centrum Aktywności „Wulkan”, gdzie systematycznie, także po zakończeniu projektu, prowadzona będzie animacja lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży) w sferze integracji, aktywizacji oraz edukacji społeczno–regionalnej. Partnerzy zakładają, że co najmniej 90 osób w wieku 13-19 lat weźmie bezpośredni udział w działaniach projektowych, 30 osób zaangażuje się w wolontariat na rzecz projektu i wzmocni potencjał Sudeckiej Zagrody oraz Złotoryjskiego Centrum Wolontariatu, które prowadzi Stowarzyszenie Nasze RIO. Powstanie trwała oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży, odbędzie się 5 akcji młodzieżowych w ramach konkursu małych grantów „zaDziałaj Lokalnie”. Nastąpi wzrost kompetencji wśród młodzieży: świadomość walorów i potencjału miejsca zamieszkania, staną się bardziej zaradni, bardziej przedsiębiorczy. Wzrośnie ich kreatywność i aktywność w podejmowanych działaniach na rzecz lokalnego środowiska, przywiązanie uczestników do miejsca w którym żyją i się wychowali. Nawet jeśli wyjadą – to łatwiej będzie im wrócić mając porównanie oraz świadomość, co zostawili za sobą.

Gmina: Złotoryja

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Kaczawskie – lider partnerstwa
  • Stowarzyszenie „Nasze Rio”
  • Barbara Zwierzyńska
02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

23-06-2017
Otwarcie Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”

W Złotoryi uroczyście otwarto Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”, którego gospodarzami  będą Stowarzyszenie Nasze Rio oraz  Klub Seniora. Lokal w zabytkowej kamienicy został wyremontowany siłami młodych wolontariuszy. Otwarcie Centrum to zwieńczenie działań realizowanych od września 2016 r. Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan” to projekt realizowany przez partnerstwo na czele ze […]

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

07-04-2017
Aktywna wiosna w Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”

Partnerstwo ze Złotoryi ruszyło z kolejnymi działaniami edukacyjno-aktywizującymi dla młodzieży z Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”. Z początkiem kwietnia rozpocznie się cykl atrakcyjnych zajęć edukacyjnych i wycieczek po Krainie Wygasłych Wulkanów. Prace nad utworzeniem Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan” zmierzają ku końcowi. Przez okres zimowy w lokalu przy ul. Konopnickiej 22 w Złotoryi odbywał się remont i […]

06-12-2016
Warsztaty dla młodzieży z Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”

Młodzież z Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan” w Złotoryi wzięła udział w warsztatach, które odbyły się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie. Celem trzech dwudniowych spotkań, przeprowadzonych w październiku i listopadzie było zaprezentowanie uczestnikom walorów i potencjału Krainy Wygasłych Wulkanów. Młodzi wzięli udział w warsztatach terenowych oraz zajęciach w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej, dzięki którym dowiedzieli się […]

10-11-2016
Lokalne partnerstwa na warsztatach w gminie Wielka Wieś

Ostatnie w cyklu jesiennym warsztaty lokalne dla nowych partnerstw odbyły się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś koło Krakowa. Przedstawiciele partnerstw z gmin Myślenice i Dobczyce, Wielka Wieś oraz Złotoryja we wrześniu rozpoczęli realizację projektów w ramach V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy niezbędnej w pierwszym etapie realizacji projektu i […]

Warsztaty w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie