Ścieżka pilotażowa: Wioska tematyczna „Spichlerz tajemnic”

Gmina: Gaszowice

DOBRO WSPÓLNE

 

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” („Działaj Lokalnie”, „Równać Szanse”)
Koło Gospodyń Wiejskich „Czerniczanki”
Ośrodek Kultury w Czernicy
Spółdzielnia Socjalna „Horyzonty Kultury”
grupa nieformalna „Senior z wigorem”
Sołtys Czernicy – Adam Mróz

 

DZIAŁANIA

 

REZULTATY

Gmina: Gaszowice

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz” – lider partnerstwa
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Czerniczanki”
  • Ośrodek Kultury w Czernicy
  • Spółdzielnia Socjalna „Horyzonty Kultury”
  • grupa nieformalna „Senior z wigorem”
  • Sołtys Czernicy – Adam Mróz