Start-up: TV na mur-beton

Gmina: Międzyrzecz

DOBRO WSPÓLNE

Diagnoza lokalnych potrzeb przeprowadzona wśród mieszkańców Międzyrzecza wykazała, że mają oni dużą wiedzę ogólną o Polsce i świecie, jednak istnieje potrzeba zaspokojenia wiedzy lokalnej, obejmującej m.in. świadomość własnych korzeni, a także walorów gminy i odbywających się na jej terenie wydarzeń. Z tego względu partnerstwo jako dobro wspólne zdefiniowało dobrze poinformowaną społeczność. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki stworzeniu nowej, lokalnej telewizji internetowej, która w rzetelny sposób informować będzie mieszkańców o tym co dla nich ważne i istotne i w której każdy będzie mógł zabrać głos.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” (Program „Równać Szanse”)
Międzyrzecki Ośrodek Kultury – (Program Rozwoju Bibliotek)
Szkoła Podstawowa w Bukowcu (Szkoła Ucząca Się)
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu (Program „Równać Szanse”)
Gabriela Góra (Program „Liderzy PAFW”)

DZIAŁANIA

Partnerstwo stworzyło zespół redakcyjny, złożony z młodych wolontariuszy, którzy następnie wzięli udział w warsztatach filmowo-fotograficznych i zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt. Reporterzy przeprowadzą wywiady z mieszkańcami, obejmujące ich wspomnienia z przeszłości, które zostaną potem opublikowane w formie elektronicznej książki. Telewizja będzie relacjonować również ważne wydarzenia lokalne. Ponadto przy wykorzystaniu nowych technologii zorganizowane zostaną gry terenowe „Odkrywcy lokalnych tajemnic”. Na koniec planowane jest wydarzenie podsumowujące pod tytułem „A kiedy nadejdzie jutro”, podczas którego zaprezentowane zostaną efekty dotychczasowych działań. Odbędzie się ono w formie objazdowego spektaklu – aktorzy odwiedzą poszczególne wsie gminy Międzyrzecz.

REZULTATY

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy nauczą się krytycznego podejścia do informacji, jakie do nich docierają. Będą mieli również okazję do poznania swojej społeczności i docenienia tego co lokalne. Powstanie sieć współpracy między wsiami, a tradycyjne i nowoczesne środki przekazu odnajdą wspólny język dzięki integracji międzypokoleniowej.

Gmina: Międzyrzecz

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem” – lider partnerstwa
  • Gabriela Góra
  • Międzyrzecki Ośrodek Kultury
  • Szkoła Podstawowa w Bukowcu
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu
06-06-2019
Pokazać świat poza granicami Międzyrzecza

Międzyrzecka telewizja internetowa “Tv Na Mur-beton” stworzona w ramach start-upu na rzecz dobra wspólnego będzie prezentować tematy bliskie mieszkańcom, które nie mają szans trafić do innych lokalnych mediów. Telewizja ma pokazywać rzeczy, które się nie przebijają. Mamy docierać do ciekawych ludzi, którzy może się trochę wstydzą, mało o sobie mówią i nie są eksponowani. Pokażemy […]

10-10-2018
Szkolenie dla start-upów na rzecz dobra wspólnego

Grupy Inicjatywne realizujące start-upy na rzecz dobra wspólnego z gmin: Międzyrzecz, Niepołomice i Olesno, 8 października wzięły udział w szkoleniu w Przatowie (gmina Szadek). Warsztaty obejmowały fundraising, budowanie trwałości partnerstwa, a także komunikację i promocję realizowanych działań. Podczas pierwszego bloku warsztatowego Weronika Chrapońska-Chmielewska z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawiła podstawy działań promocyjnych, pokazując najnowsze […]