Skwer D-O-M – Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy

Gmina: Krotoszyn

DOBRO WSPÓLNE

W gminie Krotoszyn brakowało wspólnej przestrzeni społecznej, miejsca, w którym mieszkańcy mogliby usiąść, odpocząć czy porozmawiać ze znajomymi. Partnerstwo zaplanowało utworzenie skweru, który stanie się dobrem wspólnym. Będzie on służył i odpowie na potrzeby wszystkich grup mieszkańców zarówno młodzieży, jak i rodzin z dziećmi, czy seniorów. Skwer stanie się z czasem ogrodem miejskim i miejscem spontanicznych pikników. Dbanie o niego będzie stanowiło punkt wyjścia do integracji mieszkańców.

GRUPA INICJATYWNA

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie (PRB)
Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II (SUS)
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW)

DZIAŁANIA

Partnerstwo planuje zagospodarowanie terenu zielonego przy bibliotece publicznej w Krotoszynie. Powstanie tu scena, alejki spacerowe i siedziska. Na wystawionym regale rozpocznie się akcja tzw. bookcrossingu, czyli wymiany książek, co umożliwi rozwój czytelnictwa. Odbędą się warsztaty plastyczne dla mieszkańców, podczas których wykonany zostanie mural i projekt aranżacji skweru. Dla seniorów zorganizowane zostaną zajęcia rekreacyjno-sportowe. Następnie, partnerstwo zamierza wypromować nową przestrzeń wśród społeczności lokalnej. Na uroczystym otwarciu skweru odbędzie się wernisaż prac wykonanych na warsztatach, otwarcie kawiarenki plenerowej, animacje dla najmłodszych oraz występ lokalnego zespołu. W sezonie letnim rozpocznie działalność plenerowa czytelnia, prowadzone będą systematyczne zajęcia dla dzieci i seniorów, odbędzie się cykl spotkań towarzyskich dla mieszkańców. Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia będzie piknik podsumowujący, podczas którego zaprezentowane zostaną efekty projektu, odbędą się również wystawy fotografii, pokazy kelnerskie, animacje dla dzieci oraz koncert.

REZULTATY

W efekcie pracy Partnerstwa powstanie Skwer D-O-M – przestrzeń bezpieczna i otwarta dla wszystkich, gdzie mieszkańcy będą wspólnie spędzać wolny czas. Już sam proces tworzenia nowego, atrakcyjnego miejsca, będzie okazją do integracji międzypokoleniowej i pobudzenia lokalnej aktywności. Powstanie szerokie partnerstwo, które będzie kontynuowało działania w następnych latach. Jego głównym zadaniem będzie dbanie o powstałe dobro wspólne.

Gmina: Krotoszyn

Grupa Inicjatywna:

  • Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie – lider partnerstwa
  • Zespół Szkół Ponadgimazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II
  • Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
26-10-2018
Nowe partnerstwa na szkoleniu w Złotoryi

Partnerstwa z gmin: Chrzanów, Krotoszyn i Hażlach, które realizują projekty w ramach VI edycji programu LP PAFW, wzięły udział w dn. 23 października 2018 r. w warsztatach w Złotoryi. Szkolenie było poświęcone komunikacji i promocji realizowanych działań, budowaniu trwałości partnerstwa na bazie dobra wspólnego i lokalnych zasobów, a także współpracy opartej na empatii. Pierwsza część […]