Ścieżka pilotażowa: Kalejdoskop Tradycji Szumowskich

Gmina: Szumowo

DOBRO WSPÓLNE

 

GRUPA INICJATYWNA

Lokalna Grupa Działania Brama na Bagna (Ośrodek Działaj Lokalnie)
Urząd Gminy Szumowo
Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie

 

DZIAŁANIA

 

REZULTATY

Gmina: Szumowo

Grupa Inicjatywna:

  • Lokalna Grupa Działania Brama na Bagna – lider partnerstwa
  • Urząd Gminy Szumowo
  • Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie