Aktualności

Festiwal Aktywności Społecznej – nagrodziliśmy najefektywniejsze partnerstwa


Ksiądz Andrzej Augustyński, założyciel Stowarzyszenia Siemacha i Fundacji Demos oraz Piotr Pawłowski, Założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja to laureaci Konkursu „Społecznik Roku 2015” tygodnika Newsweek Polska. Oprócz nich Kapituła wyróżniła trzy osoby. Wręczenie nagród głównych i wyróżnień odbyło się w czasie Festiwalu Aktywności Społecznej 28 października w Warszawie w Teatrze Kamienica. W czasie wydarzenia świętowano jubileusz 15-lecia programu „Działaj Lokalnie” i nagrodzono najbardziej efektywne Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Gościem specjalnym Festiwalu był Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.
Działaj Lokalnie – ten program, to cały system

Prezes Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Ambasador Jerzy Koźmiński, w swoim wystąpieniu,  szczególną uwagę poświęcił jubileuszowi 15-lecia programu „Działaj Lokalnie” – pierwszemu programowi grantodawczemu Fundacji: Działaj Lokalnie znakomicie wpisuje się w misję naszej fundacji, zakładającej, że na terenie Polski koncentrujemy się na tych społecznościach, które wymagają szczególnego wsparcia, czyli na terenach wiejskich i w małych miastach. Prezes Koźmiński wskazał, że program jest niezwykły ze względu na skalę i oddziaływanie – w ciągu 15 lat w ramach „Działaj Lokalnie” zrealizowano ponad 7500 lokalnych projektów, w których uczestniczyło blisko 3 mln mieszkańców. Zaangażowanie w nie były setki tysięcy wolontariuszy.  Program  odgrywa ważną rolę w budowie i umacnianiu kapitału społecznego, od którego w ogromnej mierze zależy rozwój, modernizacja i jakość życia – zarówno w skali lokalnej jak i w skali całego kraju – stwierdził Prezes PAFW Podkreślił również, że ten program wytworzył system, który opiera się na lokalnych konkursach grantowych prowadzonych przez ogólnopolską sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, za pośrednictwem których finansowane są różnorakie inicjatywy obywatelskie. Budowę tej sieci  rozpoczęliśmy 11 lat temu. Dziś sieć liczy 60 ośrodków, które obejmują blisko 600 gmin. Ośrodki Działaj Lokalnie nie tylko przyznają dotacje. Oferują one również wsparcie w zakresie szkoleń i doradztwa, pomagają w zdobywaniu dodatkowych środków finansowych, rozwijają sieci wolontariatu, organizują lokalne koalicje, angażując do współpracy biznes, media, instytucje a także prowadzą kampanie społeczne, zwłaszcza kampanie edukacyjne. Ambasador Koźmiński podziękował wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie, w tym przede wszystkim Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – organizacji, która od samego początku stoi za jego realizacją, a także Ośrodkom Działaj Lokalnie, prowadzącym lokalne konkursy grantowe w całej Polsce.

Problemy społeczne należy rozwiązywać z poziomu lokalnego
Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w swoim przemówieniu podkreślał jak ważne jest docenianie zmian, jakie zaszły w Polsce po 89 roku: Jednym z najważniejszych osiągnięć Okrągłego Stołu była ustawa „Prawo o stowarzyszeniach” z 1989 roku. Wolność do działania, którą odzyskaliśmy na przełomie lat 80-tych i 90-tych zeszłego wieku, to jest także wezwanie do wzięcia odpowiedzialności przez społeczność za dręczące ją problemy, ale także wolność do podejmowania współpracy, do budowania partnerstw, które potem pozwolą na budowę dobra wspólnego, poprawę sytuacji różnych grup społecznych i rozwój społeczności. Doceniajmy to prawo do działania i korzystajmy z niego dla dobra  społeczności lokalnych. Prezes ARFP podkreślił, że dzięki społecznikom, lokalnym organizacjom i lokalnym partnerstwom społeczności mobilizują mieszkańców do rozwiązywania różnych problemów: takich, które pojawiają się niespodziewanie – jak klęski żywiołowe: powodzie, susze – ale i takich, jak brak integracji społecznej, niski poziom zaufania, wykluczenie społeczne czy brak perspektyw na rozwój pasji i zainteresowań mieszkańców.

„Moja dusza jest związana ze społeczeństwem obywatelskim”
Gościem specjalnym wydarzenia był dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, który podziękował organizatorom i uczestnikom spotkania, za dostrzeganie potencjału obywatelskiego, wspieranie demokrację i kapitału społecznego i zaproszenie na uroczystość, która jest dla niego szczególnie ważna, bo, jak sam mówił:uważam się za osobę pochodzącą ze społeczeństwa obywatelskiego. Jestem urzędnikiem państwowym, ale dusza jest cały czas związana ze społeczeństwem obywatelskim. Wiem, co to znaczy działalność na rzecz lokalnej społeczności, zmaganie się z administracją,  biurokracją, problemami mentalnymi osób, które nie chcą zrozumieć, dlaczego społecznikom na czymś zależy, dlaczego chcielibyśmy cos zmienić w naszym otoczeniu i jak to jest ważne dla nas samych, żebyśmy mogli się realizować, rozwijać, podejmować różne inicjatywy i zmieniać otaczająca rzeczywistość.

Społecznik Roku 2015
Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2015” tygodnika Newsweek Polska jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. Celem konkursu jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.

Wręczając nagrody dwóm laureatom – Piotrowi Pawłowskiemu i ks. Andrzejowi Augustyńskiemu – Redaktor Naczelny tygodnika Newsweek Polska, Tomasz Lis powiedział: to, co Państwo robią, ma najgłębszy sens (…) Nikt z Was nie walczy o laury, statuetki dyplomy, tylko dlatego, że taka jest potrzeba serca, aby zmienić kawałek Polski wokół siebie. Tomasz Lis zauważył, że laureaci i wyróżnieni mają dwa punkty wspólne. Po pierwsze to, że trzeba pomagać wszystkim, którzy tego potrzebują. Po drugie, że nieszczęście, którego doświadczyli, a które dało im motywację do skoncentrowania się na byciu solidarnym wobec tych, którzy tej siły i determinacji do nie poddawania się nie mają.

Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, otrzymał nagrodę za swoją walkę o świat bez barier w obszarze architektonicznym, cyfrowym oraz społecznym, w tym także zapewnienie każdej osobie niepełnosprawnej możliwości głosowania w wyborach powszechnych. Kapituła doceniła jego wieloletnie, skuteczne promowanie dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych, zgodnych ze światowymi standardami, nieustanne działania na rzecz zmiany przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami w Polsce, szczególnie tych, które umożliwiają zatrudnienie i rozwój zawodowy.

Nagrodę ex-aequo otrzymał Ksiądz Andrzej Augustyński, założyciel, Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Siemacha oraz założyciel i Prezes Fundacji Demos. Wśród jego zasług jest stworzenie trwałego systemu wsparcia rozwoju młodzieży dzięki prowadzeniu sieci innowacyjnych placówek na terenie całego kraju oraz systemowe działanie, w którym starannie łączy wychowanie, sport i terapię, zapewnia młodym ludziom wielowymiarowy rozwój i zwiększa ich szanse na pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

W konkursie „Społecznik Roku 2015” wyróżniono Martynę Kaczmarek, założycielkę i prezesa Fundacji Dzień dla Życia, Jacka Gaworskiego, szermierza, założyciela Fundacji na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane i choroby nowotworowe – Pomóż Walczyć o Życie oraz Władysława Ornowskiego, założyciel i prezes Fundacji Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci „Pan Władek”.

Nagrodę główną i wyróżnienia wręczyli: Tomasz Lis, Redaktor Naczelny tygodnika Newsweek Polska, Ambasador Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (będącej partnerem głównym) i Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (będącej partnerem merytorycznym). Więcej informacji o nagrodzonych i wyróżnionych w najnowszym numerze tygodnika Newsweek Polska i na www.spolecznikroku.newsweek.pl

Relacja na żywo na stronie tygodnika Newsweek.

Lokalne Partnerstwa PAFW – społecznicy łączą siły
Wydarzenie było również okazją do podsumowania efektów 4. edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”.Dotychczas zawiązało się 30 partnerstw, które swoim zasięgiem obejmują 73 gminy i prowadzą działania z zaangażowaniem ponad 400 partnerów. W czasie Festiwalu nagrodzono najefektywniejsze partnerstwa spośród tych, które brały udział w 4. edycji Programu. Nagrodę – wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii – otrzymały organizacje instytucje i społecznicy zaangażowani w budowanie partnerstw:

15 lat Działaj Lokalnie
W czasie Festiwalu nastąpiła kulminacja całorocznych obchodów 15-lecia programu. „Działaj Lokalnie” jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a jego cel, to aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez wspieranie projektów inicjujących współpracę mieszkańców wokół ważnych dla nich spraw. Wspólnym mianownikiem dofinansowanych projektów jest lokalna aktywność, dzięki której mieszkańcy nabywają nowe umiejętności, uczą się lepiej samoorganizować oraz reagować na nowe problemy  – mówił Paweł Łukasiak, Prezes ARF w Polsce. Festiwal Aktywności Społecznej był okazją do wyróżnienia Ośrodków Działaj Lokalnie certyfikatami spełnienia najwyższych standardów. Wśród nich były:
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Darłowskie Centrum Wolontariatu
LGD Dolina Stobrawy
Fundacja Pokolenia
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”
Stowarzyszenie Kaczawskie
Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”
Fundacja Bieszczadzka
Stowarzyszenie Europa i My

W czasie Festiwalu nagrodzono laureatów w konkursie „Opowiedz…” adresowanym do realizatorów dofinansowanych projektów. Nagrody finansowe otrzymali:
Strefa Kultury Młodzieżowej
Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”
Grupa nieformalna „Młodzi dla Młodych”
Fabryka Prądu
Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

Galę poprowadziła Agnieszka Cegielska.

Więcej informacji:
www.dzialajlokalnie.pl
www.lokalnepartnerstwa.org.pl
www.spolecznikroku.newsweek.pl

„ŁĄCZNIK – ścieżka turystyczna” Gmina: Wołów
O projekcie
Bibli(o)gród Cyceron -„Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki” Gmina: Nowy Tomyśl
O projekcie
My na szlaku mazurskich legend Gmina: Pozezdrze
O projekcie
Partnerstwo dla pamięci albo co po nas zostanie Gmina: Ustronie Morskie
O projekcie
Co w Birczy skwirczy Gmina: Bircza
O projekcie
W.P.A.R.K. (Wojcieszkowska Przestrzeń Aktywności Rekreacji i Kultury) Gmina: Wojcieszków
O projekcie
MOST Gmina: Mosina
O projekcie
Janowicka Kapsuła Czasu Gmina: Janowice Wielkie
O projekcie
Start-up: Działając pod rękę z naturą! Gmina: Oborniki Śląskie
O projekcie
Start-up: Naturalnie łączy nas Noteć Gmina: Drawsko
O projekcie
Ścieżka otwarta: Słupecka Stokrotka Fiszera Gmina: Słupca
O projekcie
Ścieżka otwarta: Brynicka agora Gmina: Łubniany
O projekcie
Ścieżka otwarta: Ćmielów porcelaną i krzemieniem naznaczony Gmina: Ćmielów
O projekcie
Ścieżka otwarta: Polsko – ukraiński Generator (Kocioł) Przedsiębiorczości Gmina: Wojkowice
O projekcie
Kultura dla przestrzeni Gmina: Gołdap
O projekcie
Płużnicka Współdzielnia Gmina: Płużnica
O projekcie
Pomysłownia Ornety Gmina: Orneta
O projekcie
TV na mur beton II Gmina: Międzyrzecz
O projekcie
ZaPuszczamy Korzenie II Gmina: Niepołomice
O projekcie
Start-up: Budujemy MOSTy Gmina: Mosina
O projekcie
Start-up: Kociewskie tradycje Gmina: Dragacz
O projekcie
Start-up: Mapy pamięci, pamięć na mapach Gmina: Janowice Wielkie
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Czego nam trzeba? – działamy! Gmina: Lądek-Zdrój
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa Gmina: Fredropol
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Kalejdoskop Tradycji Szumowskich Gmina: Szumowo
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Wioska tematyczna „Spichlerz tajemnic” Gmina: Gaszowice
O projekcie
Pociąg do tradycji Gmina: Chrzanów
O projekcie
PLAŻA- przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera Gmina: Lubiewo
O projekcie
Gminnym szlakiem z Kicakiem Gmina: Hażlach
O projekcie
Skwer D-O-M – Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy Gmina: Krotoszyn
O projekcie
Przystanek Warmia Gminy: Dywity, Dobre Miasto
O projekcie
Zapłocie to odnowa i szansa dla Rzeczniowa! Gmina: Rzeczniów
O projekcie
Skwer Kultury Gmina: Kudowa-Zdrój
O projekcie
Start-up: TV na mur-beton Gmina: Międzyrzecz
O projekcie
Start-up: ZaPUSZCZAmy korzenie Gmina: Niepołomice
O projekcie
Start-up: Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje Gminy: Olesno, Kluczbork
O projekcie
Robimy wiochę! Sołectwo na medal Gmina: Główczyce
O projekcie
Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności „Wulkan” Gmina: Złotoryja
O projekcie
Młodzieżowa Straż Leśna Gmina: Niemce
O projekcie
Wielkowiejska misja – niska emisja! Gmina: Wielka Wieś
O projekcie
Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek Gmina: Szadek
O projekcie
Owoc naszej pasji Gmina: Warka
O projekcie
Kalejdoskop partnerstwa Gminy: Myślenice, Dobczyce
O projekcie
Sieć miejsc przyjaznych młodzieży Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia
O projekcie
Moja i Twoja Historia Gmina: Strachówka
O projekcie
Jarmark Rozmaitości Gmina: Trzciel
O projekcie
Młodzi Gospodarze Gmina: Staszów
O projekcie
Otwarci na Różnorodność Gminy: Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Prostki
O projekcie
Kolorowo-karpiowo – szlakiem karpia po Dolinie Baryczy Gminy: Milicz, Żmigród, Twardogóra, Cieszków, Krośnice, Przygodzice, Sośnie, Odolanów
O projekcie
Stoczek Łukowski – Miasto Walki i Oręża Gmina: Stoczek Łukowski
O projekcie
Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy Gmina: Supraśl
O projekcie
Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany Gminy: Dębica, Miasto Dębica, Brzostek, Pilzno, Żyraków, Czarna, Jodłowa
O projekcie
Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem
O projekcie
TV-oja okolica – poznaj ją! Gminy: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, Żabia Wola, Jaktorów
O projekcie
Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka Gminy: Drawsko Pomorskie, Złocieniec
O projekcie
Małych miasteczek portret własny Gminy: Cybinka, Słubice
O projekcie
Mazurski Inkubator Tradycji Regionu Gminy: Ruciane-Nida, Pisz, Mikołajki, Biała Piska
O projekcie
Od przedszkola do seniora Gminy: Czerwonka-Leszczyny
O projekcie
Przestrzeń SOWA w Biłgoraju (S – Solidarni, O – Otwarci, W – Wolni, A – Aktywni) Gminy: Biłgoraj, Zwierzyniec
O projekcie
Z ręcznikiem i piosenką przez życie Gminy: Hajnówka, Bielsk Podlaski
O projekcie
SARI – lokalny fundusz sportowy Gmina: Żory
O projekcie
Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi Gminy: Bodzanów, Słubice
O projekcie
Przestrzeń faktycznie publiczna Gminy: Malechowo, Koszalin
O projekcie
Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej Gminy: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów
O projekcie
Kalejdoskop aktywności Gmina: Tomaszów Lubelski
O projekcie
Wisła wraca do Solca Gmina: Solec nad Wisłą
O projekcie
Akademia młodzieżowych innowatorów Gmina: Nidzica
O projekcie
Dajmy czadu! – Żywiec bez czadu! Gmina: Żywiec
O projekcie
Młodzi gniewni – partnerstwo dla młodych Gminy: Zaleszany, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Pysznica
O projekcie
Otwieracz – uwolnij przestrzeń publiczną Gminy: Tczew, Pelpin, Gniew
O projekcie
Podłącz się do Marianny i jej pozytywnej energii Gminy: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie
O projekcie
Rakszawa – nowy przystanek na turystycznym szlaku Gmina: Rakszawa
O projekcie
Wolontariat bieszczadzki Gminy: Lesko, Ustrzyki Dolne
O projekcie
Społeczna (re)akcja – stop krzywdzeniu dzieci Gminy: Sokółka
O projekcie