Zapłocie to odnowa i szansa dla Rzeczniowa!

Gmina: Rzeczniów

DOBRO WSPÓLNE

Miejsce o nazwie „Na zapłociu” to dobro wspólne, które mieszkańcy chcą zagospodarować tak, aby służyło zarówno społeczności lokalnej jak i turystom i stało się przestrzenią wspólnej integracji, relaksu i przyjemności. Celem partnerstwa jest stworzenie przestrzeni, w której tradycja będzie łączyć się z nowoczesnością, a wyzwaniem zapewnienie ciekawych aktywności przedstawicielom wszystkich grup wiekowych i społecznych.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Tworzyć Edukować Rozwijać (Program „Seniorzy w Akcji”)
Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie (Program Rozwoju Bibliotek, Program „Równać Szanse”)
Justyna Niedziela-Gawlik (absolwentka Programu „Liderzy PAFW”)

DZIAŁANIA

W ramach zagospodarowania terenu „Zapłocia” ma miejsce szereg rozmaitych działań. Na początku odbędzie się akcja „Uporządkuj sobie przestrzeń”, w której wezmą udział mieszkańcy, wyposażeni w narzędzia i sprzęt zapewniony przez gminę. Wydarzenie zakończy się miejskim piknikiem, podczas którego możliwa będzie integracja mieszkańców. W dalszej kolejności odbędzie się wspólne sadzenie roślin. Zbudowany zostanie piec chlebowy, a następnie zorganizowane zostanie „Święto Bułki i Sąsiada”. W ramach akcji prowadzonej przez bibliotekę, odbędą się warsztaty „O chlebie i bułkach od początku” oraz „O dobrym chlebie – czyli historie o piekarzach z naszej okolicy”. W warsztaty włączeni zostaną lokalni piekarze, a mieszkańcy będą mieli okazję nie tylko do nauki, ale też do wspólnego spędzenia czasu. Biblioteka zorganizuje również „Festiwal Dyzia Marzyciela”, w ramach którego każdy będzie mógł zaprezentować swoją kreatywność w konkursie opowieści, poprzedzonym warsztatami pisarskimi. Z kolei podczas akcji „Każdy kocha dres” odbędą się rozgrywki sportowe oraz spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi. Partnerstwo przewiduje również warsztaty taneczne „Zafiksowani na ludowo”, zakończone potańcówką. W ramach wydarzenia podsumowującego „Było pole i murawa – teraz radość i zabawa” mieszkańcy, partnerzy i zaproszeni goście będą wspólnie uczestniczyć w odsłonięciu tablicy Partnerstwa oraz w kolejnych warsztatach, zabawach i pokazach, zakończonych wieczorkiem tanecznym.

REZULTATY

Mieszkańcy Rzeczniowa zyskają miejsce do integracji międzypokoleniowej. Dzięki ich wspólnej pracy powstanie miejsce, w którym kultywowana będzie lokalna tradycja. Wzrośnie ich poczucie tożsamości. Poprawi się też zaangażowanie i aktywność społeczności w działania lokalne. Powstanie wspólna wizja rozwoju miejscowości, nad którą dalej będzie pracować Partnerstwo.

Gmina: Rzeczniów

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Tworzyć Edukować Rozwijać – lider partnerstwa
  • Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie
  • Justyna Niedziela-Gawlik
08-10-2018
Lokalne Partnerstwa na warsztatach w gminie Warka

Przedstawiciele Lokalnych Partnerstw z Lubiewa i Rzeczniowa, które realizują projekty w ramach VI edycji programu, spotkali się 4 października na warsztatach w Bończy (gmina Warka). Szkolenie było poświęcone budowaniu trwałych partnerstw w oparciu o dobro wspólne i zasoby lokalne, komunikacji i promocji realizowanych działań, a także współpracy opartej na empatii. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji […]