Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek

Gmina: Szadek

DOBRO WSPÓLNE
Gmina Szadek kojarzy się przede wszystkim z chlebem, który wypieka piekarnia Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. To właśnie on stał się dobrem wspólnym projektu „Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek”. Partnerzy chcą, aby tradycja wypieku chleba powróciła do indywidualnych gospodarstw i aby chleb stał się wartością i symbolem, który na nowo połączy społeczność gminy i okolic.

GRUPA INICJATYWNA
Liderem partnerstwa jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku (Program Rozwoju Bibliotek). W działaniach wspierać ją będą Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusinowicach („English Teaching”) oraz absolwentka Programu Liderzy PAFW Anna Dąbrowska („English Teaching”). Projekt realizowany będzie w gminie Szadek w województwie łódzkim.

DZIAŁANIA
Pierwszym krokiem i wstępem do wszystkich działań będzie szkolenie pt. „Produkty zbożowe podstawą zdrowego żywienia” oraz warsztaty kulinarne: „Pyszności ze zboża” oraz „Wegetariańska kuchnia zbożowa” adresowane do mieszkańców gminy Szadek. Planowane są także wycieczki, zajęcia dla dzieci i młodzieży pt. „Zaczęło się od ziarna…” (rozróżnianie ziaren, produkcja płatków zbożowych, quizy, zagadki, konkursy). Powstanie tzw. „Książka w przestrzeni” oraz przewodnik turystyczny pt. „Szlakiem szadkowskiego chleba”. Wśród działań związanych z organizacją przestrzeni wspólnej przewidziana jest budowa pieców chlebowych w Prusinowicach i Przatowie, przy których koncentrować się będą działania z udziałem mieszkańców. Kulminacją Projektu będzie Regionalny Turniej Sołectw – impreza o zasięgu wojewódzkim, organizowana przez członków partnerstwa. W ramach tego wydarzenia odbędzie się prezentacja i podsumowanie działań projektu, konkurs na najlepszy chleb oraz prezentacja przewodnika turystycznego „Szlakiem szadkowskiego chleba”.

REZULTATY
Najważniejszym i trwałym rezultatem tego partnerstwa będzie przywrócenie tradycji wypieku chleba w indywidualnych gospodarstwach. Partnerzy chcą, aby szadkowski chleb stał się wartością i symbolem gminy, który na nowo połączy jej społeczność i stanie się wizytówką regionu. Jednocześnie potrzebna jest wspólna przestrzeń, w której mieszkańcy będą mogli się spotykać i integrować swoje działania. – Temu będzie służyć budowa dwóch pieców chlebowych w miejscowościach Prusinowice i Przatów. Wokół nich powstanie przestrzeń z przeznaczeniem na spotkania dla mieszkańców oraz na prowadzenie działań w ramach projektu. Partnerom zależy na większej i lepszej współpracy między organizacjami pozarządowymi, samorządem gminnym, szkołami i instytucjami kulturalnymi. Zwiększy się zaangażowanie mieszkańców oraz ich wpływ na życie miejscowości i promocję regionu, powstanie atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, w którą zaangażują się mieszkańcy gminy.

Gmina: Szadek

Grupa Inicjatywna:

  • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusinowicach
  • Anna Dąbrowska

 

02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

16-08-2017
Piece chlebowe w gminie Szadek już działają

W miejscowościach Prusinowice i Przatów Dolny oddano do użytku piece chlebowe, wybudowane w ramach projektu „Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek”. Staną się one centrami lokalnych społeczności, przy których będą odbywały się wydarzenia z udziałem mieszkańców. Partnerstwo na czele z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Szadku postawiło sobie za cel, aby tradycja wypieku chleba […]

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

08-11-2016
Warsztaty „Od ziarenka do bochenka”

Mieszkańcy gminy Szadek odwiedzili zagrodę edukacyjną w Zwierzyńcu Pierwszym, gdzie uczestniczyli w zajęciach „Od ziarenka do bochenka”. Celem wizyty było poznanie procesu produkcyjnego chleba – od małego ziarenka, które jest wysiewane przez rolnika, do wypieku bochenka przez piekarza. W warsztatach, które odbyły się w dniu 22 października 2016 r., uczestniczyła grupa 50 osób – młodzież ze […]

28-10-2016
Lokalne Partnerstwa na warsztatach w Warce

Przedstawiciele Lokalnych Partnerstw z Warki, Szadka i Główczyc, które realizują projekty w ramach V edycji programu, spotkali się 21 października na warsztatach w Starej Warce. Szkolenie było poświęcone budowaniu trwałych partnerstw w oparciu o dobro wspólne i zasoby lokalne, a także komunikacji i promocji działań realizowanych w ramach projektów. Produkty lokalne – tradycyjny szadkowski chleb […]

Prusinowice – inauguracja pieca chlebowego