Wielkowiejska misja – niska emisja!

Gmina: Wielka Wieś

DOBRO WSPÓLNE
Dobrem wspólnym partnerstwa z Wielkiej Wsi pod Krakowem jest czyste powietrze, bo takie potrzebne jest do życia mieszkańcom tej gminy i całego województwa małopolskiego. Potrzeba poruszenia tak ważnego społecznie tematu wynikła z obawy, że dzieci nie będą mogły wychodzić na spacery przez smog będący skutkiem palenia śmieci w przydomowych piecach. Celem Partnerów jest przekazywanie lokalnej społeczności ważnych informacji o aktualnych zanieczyszczeniach, a także o tym, jak zmienić niewłaściwe nawyki i wspólnie zadbać o świeże powietrze.

GRUPA INICJATYWNA
Grupa Inicjatywna to sześć instytucji z gminy Wielka Wieś: Gminna Biblioteka Publiczna (Program Rozwoju Bibliotek), Szkoła Podstawowa w miejscowości Bębło („PROJEKTOR-Wolontariat Studencki”), Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w miejscowości Biały Kościół, Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi („PROJEKTOR-Wolontariat Studencki”) oraz lider partnerstwa – Stowarzyszenie Sokolica („PROJEKTOR-Wolontariat Studencki”, „English Teaching”), które od lat podejmuje działania na rzecz powietrza wolnego od zanieczyszczeń – organizuje konkursy ekologiczne, pikniki, akcje społeczne. Projekt realizowany będzie w gminie Wielka Wieś w województwie małopolskim.

DZIAŁANIA
Myślą przewodnią projektu „WIELKOWIEJSKA MISJA –NISKA EMISJA!” jest hasło „Gmina Wielka Wieś edukuje – jak się powietrze traktuje!”. To hasło będzie również istotą kampanii informacyjnej skierowanej do wszystkich mieszkańców gminy Wielka Wieś. Adresaci to osoby w każdym wieku, mające różny status społeczny, wykształcenie, wykonujący różne zawody. Wśród zaplanowanych działań są m. in. wydawanie tzw. „czystych” gazetek w szkołach, informujących o zagrożeniach ekologicznych, konkurs na gminne logo antysmogowe dla szkół podstawowych i gimnazjów, przeprowadzenie filmowej sondy wśród dzieci i dorosłych. Powstanie Lokalne Koło Czystego Wolontariatu, „czysta” gra terenowa dla mieszkańców oraz bajka o czystym powietrzu. Partnerzy planują również spotkania z lekarzem dla rodziców i seniorów na temat szkodliwości smogu, jakości węgla spalanego w piecach, a także zorganizują kilka ciekawych konkursów: plastyczny dla przedszkoli, literacki na wiersz oraz konkurs na „czystą” grę planszową. Wśród zaplanowanych akcji są: „Zielony odjazdowy bibliotekarz” i akcja „Posadź drzewko dla rowerzystów” oraz wiele ciekawych warsztatów. Jesienią przyszłego roku partnerzy zaplanowali „czysty” piknik, podczas którego nastąpi podsumowanie działań oraz zostanie wypromowany przewodnik zawierający podstawowe informacje na temat tego, jak dbać o czystość powietrza w gminie Wielka Wieś. Uczestnicy pikniku wysłuchają również nagrania bajki o czystym powietrzu.

REZULTATY
Najważniejszym rezultatem partnerstwa z gminy Wielka Wieś będzie wyeliminowanie nawyku palenia śmieci w przydomowych piecach, a przez to poprawa jakości powietrza. Partnerzy mają nadzieję, że dzięki projektowi nastąpi zmiana postaw, a mieszkańcy bardziej zaangażują się w życie społeczne gminy.

Gmina: Wielka Wieś

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej „Sokolica” – lider partnerstwa
  • Gminna Biblioteka Publiczna
  • Szkoła Podstawowa w Bęble
  • Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Białym Kościele
  • Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
22-01-2018
Wielka Wieś: Dobroczynne działanie smogu

Zanieczyszczenia powietrza to coś, przed czym trudno jest nam się uchronić. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia smog zabija co roku 6,5 mln ludzi na całym świecie. W Polsce jest to blisko 50 tys. osób rocznie. Średnioroczne stężenia pyłu PM10 nie powinny przekraczać poziomu 40 mikrogramów na metr sześcienny, tymczasem w Polsce przez ¼ roku przynajmniej […]

02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

28-06-2017
Lokalne Partnerstwa na Kongresie Regionów

Program Lokalne Partnerstwa PAFW gościł na VIII Kongresie Regionów, który odbywał się w dn. 19-20 czerwca we Wrocławiu. W panelu dyskusyjnym pt. „Czyste powietrze – niespodziewanie nieosiągalne dobro” uczestniczyła przedstawicielka partnerstwa z gminy Wielka Wieś, realizującego projekt „Wielkowiejska misja – niska emisja!”. Kongres Regionów to największa w Polsce platforma spotkań przedstawicieli administracji samorządowej oraz świata […]

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

20-01-2017
Czujniki i logo antysmogowe w gminie Wielka Wieś

Na terenie Gminy Wielka Wieś trwają prace nad montażem czujników, które wskażą jakość powietrza. Działania zostały podjęte w ramach w ramach projektu „Wielkowiejska misja – niska emisja!”. Dzięki pomiarom mieszkańcy miejscowości: Będkowice, Bębło, Biały Kościół, Giebułtów i Szyce już dziś mogą monitorować na bieżąco jakość powietrza w swojej okolicy sprawdzając to na stronie https://map.airly.eu . Aplikacja umożliwia przegląd […]

10-11-2016
Lokalne partnerstwa na warsztatach w gminie Wielka Wieś

Ostatnie w cyklu jesiennym warsztaty lokalne dla nowych partnerstw odbyły się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś koło Krakowa. Przedstawiciele partnerstw z gmin Myślenice i Dobczyce, Wielka Wieś oraz Złotoryja we wrześniu rozpoczęli realizację projektów w ramach V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy niezbędnej w pierwszym etapie realizacji projektu i […]