Gminnym szlakiem z Kicakiem

Gmina: Hażlach

DOBRO WSPÓLNE

Wspólne dobro gminy Hażlach, to „Kicak”, czyli zając, którego postać jest związana historycznie z nazwą gminy i wywodzi się z języka niemieckiego (Hasenloch – zajęczy dół). Symboliczny i sympatyczny Kicak w projekcie partnerskim ma łagodzić spory i połączyć we współdziałaniu wszystkie sołectwa. W ramach rozmaitych aktywności postanowiono wypromować „Kicaka” jako markę gminy i atrakcję turystyczną.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej (Ośrodek Działaj Lokalnie)
Grażyna Krehut (Program „Liderzy PAFW”)
Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk (Program „Równać Szanse”)

DZIAŁANIA

Partnerzy stawiając na stworzenie marki regionu postanowili oznaczyć ciekawe miejsca gminy Hażlach tablicą z grawerem Kicaka. Poprzez ten miły symbol można pokazać zasoby gminy. W każdym sołectwie powstanie mapa z oznakowaną ścieżką „Gminnym Szlakiem z Kicakiem”. Mapy zostaną wydane również w formie papierowej. Treść map papierowych powstanie w oparciu o partycypacyjny udział liderów z każdego sołectwa – podczas warsztatów partnerzy wskażą zasoby, ciekawe miejsca, ustalą lokalizację tablic i tabliczek, będą mieli decydujący wpływ na końcowy efekt. Następnym krokiem będzie promocja Kicaka w lokalnych mediach i portalach społecznościowych. „Hażlaski Kicak” otrzyma własny fanpage, a ponadto nakręcone zostaną filmiki promujące zająca jako symbol gminy.

Partnerstwo animuje społeczność lokalną poprzez: konkursy kulinarne, sportowe czy artystyczne związane z Kicakiem. W ramach projektu powstają tablice, murale, czy wiersze, których motywem wiodącym będzie lokalny symbol. Ponadto przygotowane zostaną akcesoria związane z „Kicakiem” – koszulki, długopisy czy breloczki dla uczestników konkursów i animacji. Podsumowaniem projektu będzie konkurs (rodzinny, indywidualny i szkolny) na album „Wędruj gminnym szlakiem z Kicakiem”.

REZULTATY

Głównym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności i promocja gminy. Przyjazny symbol, jako dobro wspólne przyczyni się do łagodzenia konfliktów i rywalizacji, zachęci do wspólnej aktywności i nawiązywania dobrych relacji sąsiedzkich i integracji w lokalnej społeczności. Zawiąże się też trwała współpraca, dająca podstawy do realizacji kolejnych partnerskich inicjatyw.

Gmina: Hażlach

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej – lider partnerstwa
  • Grażyna Krehut
  • Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk
15-10-2019
Partnerstwa na warsztatach lokalnych

Przedstawiciele partnerstw i start-upów, którzy realizowali  projekty w ramach VI edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, spotkali się na warsztatach lokalnych służących wymianie doświadczeń, ewaluacji projektów, wzmacnianiu trwałości partnerstw oraz pozyskiwaniu środków na kolejne działania na rzecz dobra wspólnego. Warsztaty przeprowadzono we wrześniu i październiku w trzech lokalizacjach: w Chrzanowie (małopolskie), Bysławiu (kujawsko-pomorskie) i Krotoszynie (wielkopolskie). Każdy […]

09-07-2019
Kicak na zgodę

„Gminnym szlakiem z Kicakiem” to hasło przewodnie lokalnego partnerstwa PAFW, które zawiązało się w gminie Hażlach, niedaleko Cieszyna. Zając Kicak jest symbolem regionu, który z jednej strony ma promować okolicę na zewnątrz, a z drugiej połączyć mieszkańców w działaniu. Skojarzenie gminy z tym zwierzęciem ma związek z jej nazwą – Hażlach wywodzi się od zajęczej […]

26-10-2018
Nowe partnerstwa na szkoleniu w Złotoryi

Partnerstwa z gmin: Chrzanów, Krotoszyn i Hażlach, które realizują projekty w ramach VI edycji programu LP PAFW, wzięły udział w dn. 23 października 2018 r. w warsztatach w Złotoryi. Szkolenie było poświęcone komunikacji i promocji realizowanych działań, budowaniu trwałości partnerstwa na bazie dobra wspólnego i lokalnych zasobów, a także współpracy opartej na empatii. Pierwsza część […]