Start-up: ZaPUSZCZAmy korzenie

Gmina: Niepołomice

DOBRO WSPÓLNE

Puszcza Niepołomicka to kompleks leśny z bogatą historią i tradycją, odwiedzana jest jednak głównie przez mieszkańców Krakowa, a znacznie rzadziej przez tubylców. Partnerstwu zależy na tym, aby Puszcza stała się miejscem integrującym niepołomiczan, w którym walory przyrody i przeszłość historyczna spotkają się z szybko rozwijającym się miastem.

GRUPA INICJATYWNA

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej (Program „English Teaching”)
Przedszkole samorządowe im. Św. Kingi w Podłężu (Szkoła Ucząca Się)
Fundacja Szkoła Dialogu (Program RITA)

DZIAŁANIA

Wytyczane jest sześć tras turystycznych po Puszczy, obejmujących miejsca historyczne i ciekawostki przyrodnicze. Następnie odbędą się wyprawy do lasu z udziałem mieszkańców, prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin. Każda z tras zostanie powtórzona dwukrotnie w ciągu roku, aby uczestnicy mogli zaobserwować zmieniającą się aurę. Bezpośrednim efektem zrealizowanych wypraw, będzie publikacja przewodnika, w którym znajdzie się szczegółowy opis poszczególnych ścieżek i atrakcyjnych obiektów. Wydarzenie podsumowujące odbędzie się w formie gry terenowej w Puszczy z udziałem grupy rekonstrukcyjnej, która przybliży wybrane momenty z dziejów gminy i unaoczni przebieg ważnych wydarzeń historycznych.

REZULTATY

Głównym efektem projektu będzie uświadomienie mieszkańcom jak wielką wartość stanowi Puszcza Niepołomicka. Każdy będzie mógł się o tym przekonać, spacerując wytyczonymi trasami. Wzrośnie poczucie więzi w lokalnej społeczności – pomiędzy rdzennymi mieszkańcami oraz nowoprzybyłymi, a także identyfikacji z okolicą, której wizytówką jest Puszcza.

Gmina: Niepołomice

Grupa Inicjatywna:

  • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej – lider partnerstwa
  • Przedszkole samorządowe im. Św. Kingi w Podłężu
  • Fundacja Szkoła Dialogu
15-10-2019
Partnerstwa na warsztatach lokalnych

Przedstawiciele partnerstw i start-upów, którzy realizowali  projekty w ramach VI edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, spotkali się na warsztatach lokalnych służących wymianie doświadczeń, ewaluacji projektów, wzmacnianiu trwałości partnerstw oraz pozyskiwaniu środków na kolejne działania na rzecz dobra wspólnego. Warsztaty przeprowadzono we wrześniu i październiku w trzech lokalizacjach: w Chrzanowie (małopolskie), Bysławiu (kujawsko-pomorskie) i Krotoszynie (wielkopolskie). Każdy […]

07-05-2019
W puszczy można się lepiej poznać

Przecież można samodzielnie przejść się po puszczy. Dlatego prawdziwą wartością tego projektu jest tworzenie więzów między uczestnikami – przekonuje Małgorzata Porębska zaangażowana w niepołomicki start-up „ZaPUSZCZAmy Korzenie”. Start-up na rzecz dobra wspólnego w Niepołomicach prowadzą trzy instytucje: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder (lider przedsięwzięcia), Fundacja Szkoła Dialogu oraz Samorządowe Przedszkole im. Św. Kingi […]

08-02-2019
Spacerem po Puszczy Niepołomickiej

Grupa Inicjatywna z gminy Niepołomice ma już na swoim koncie zaprojektowanie czterech tras i organizację czterech spacerów po puszczy. Dzięki entuzjastom przyrody i historii mieszkańcy mają okazję poznać dziedzictwo swojej małej ojczyzny. Podczas pierwszej wyprawy, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Zielony Puszczyk, która odbyła się w październiku 2018 r., mieszkańcy odwiedzili Torfowisko Wielkie Błoto. Uczestnicy wycieczki szukali […]

10-10-2018
Szkolenie dla start-upów na rzecz dobra wspólnego

Grupy Inicjatywne realizujące start-upy na rzecz dobra wspólnego z gmin: Międzyrzecz, Niepołomice i Olesno, 8 października wzięły udział w szkoleniu w Przatowie (gmina Szadek). Warsztaty obejmowały fundraising, budowanie trwałości partnerstwa, a także komunikację i promocję realizowanych działań. Podczas pierwszego bloku warsztatowego Weronika Chrapońska-Chmielewska z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawiła podstawy działań promocyjnych, pokazując najnowsze […]