Start-up: ZaPUSZCZAmy korzenie

Gmina: Niepołomice

DOBRO WSPÓLNE

Puszcza Niepołomicka to kompleks leśny z bogatą historią i tradycją, odwiedzana jest jednak głównie przez mieszkańców Krakowa, a znacznie rzadziej przez tubylców. Partnerstwu zależy na tym, aby Puszcza stała się miejscem integrującym niepołomiczan, w którym walory przyrody i przeszłość historyczna spotkają się z szybko rozwijającym się miastem.

GRUPA INICJATYWNA

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej (Program „English Teaching”)
Przedszkole samorządowe im. Św. Kingi w Podłężu (Szkoła Ucząca Się)
Fundacja Szkoła Dialogu (Program RITA)

DZIAŁANIA

Wytyczonych zostanie sześć tras turystycznych po Puszczy, obejmujących miejsca historyczne i ciekawostki przyrodnicze. Następnie odbędą się wyprawy do lasu z udziałem mieszkańców, prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin. Każda z tras zostanie powtórzona dwukrotnie w ciągu roku, aby uczestnicy mogli zaobserwować zmieniającą się aurę. Bezpośrednim efektem zrealizowanych wypraw, będzie publikacja przewodnika, w którym znajdzie się szczegółowy opis poszczególnych ścieżek i atrakcyjnych obiektów. Wydarzenie podsumowujące odbędzie się w formie gry terenowej w Puszczy z udziałem grupy rekonstrukcyjnej, która przybliży wybrane momenty z dziejów gminy i unaoczni przebieg ważnych wydarzeń historycznych.

REZULTATY

Głównym efektem projektu będzie uświadomienie mieszkańcom jak wielką wartość stanowi Puszcza Niepołomicka. Każdy będzie mógł się o tym przekonać, spacerując wytyczonymi trasami. Wzrośnie poczucie więzi w lokalnej społeczności – pomiędzy rdzennymi mieszkańcami oraz nowoprzybyłymi, a także identyfikacji z okolicą, której wizytówką jest Puszcza.

Gmina: Niepołomice

Grupa Inicjatywna:

  • Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej – lider partnerstwa
  • Przedszkole samorządowe im. Św. Kingi w Podłężu
  • Fundacja Szkoła Dialogu
10-10-2018
Szkolenie dla start-upów na rzecz dobra wspólnego

Grupy Inicjatywne realizujące start-upy na rzecz dobra wspólnego z gmin: Międzyrzecz, Niepołomice i Olesno, 8 października wzięły udział w szkoleniu w Przatowie (gmina Szadek). Warsztaty obejmowały fundraising, budowanie trwałości partnerstwa, a także komunikację i promocję realizowanych działań. Podczas pierwszego bloku warsztatowego Weronika Chrapońska-Chmielewska z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawiła podstawy działań promocyjnych, pokazując najnowsze […]