Start-up: Wspólna Włodawa

Gmina: Włodawa

DOBRO WSPÓLNE

 

GRUPA INICJATYWNA

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (Program Rozwoju Bibliotek, RITA)
Janusz Adam Kloc – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej (Liderzy PAFW)
Aleksandra Zińczuk – grupa nieformalna Mowa Żywa (Liderzy PAFW)

 

DZIAŁANIA

 

REZULTATY

Gmina: Włodawa

Grupa Inicjatywna:

  • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej  – lider partnerstwa
  • Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
  • Grupa nieformalna Mowa Żywa