Start-up: Kociewskie tradycje

Gmina: Dragacz

DOBRO WSPÓLNE

 

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” (Ośrodek Działaj Lokalnie)
Dorota Dembińska (Liderzy PAFW)
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie („Równać Szanse”)

 

DZIAŁANIA

 

REZULTATY

Gmina: Dragacz

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” – lider partnerstwa
  • Dorota Dembińska
  • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie