Start-up: Kociewskie tradycje

Gmina: Dragacz

DOBRO WSPÓLNE

Grupa inicjatywna skupiła swoją energię na działaniu na rzecz tradycji związanych z regionem Kociewia. Mają one stać się dobrem wspólnym, które połączy mieszkańców, niezależnie od tego jak bardzo różnią się pod względem statusu społecznego, materialnego, pochodzenia czy poglądów politycznych.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości  (Program „Działaj Lokalnie”)
Gminny Ośrodek Kultury w Górnej Grupie (Program „Równać Szanse”)
Dorota Dembińska (Program „Liderzy PAFW”)

DZIAŁANIA

W ramach projektu odbędą się warsztaty malowania wzorów kociewskich. Dla najmłodszych mieszkańców gminy Dragacz będzie to okazja do nauki ozdabiania różnego rodzaju materiałów regionalnymi wzorami i haftami. W ten sposób powstaną kubki i koszulki, które staną się atrakcyjnymi pamiątkami, kojarzonymi z ich miejscowością. Następnie odbędzie się wydarzenie „Gdzie jest Kum i Kuma czyli w poszukiwaniu Młodej Pary”. Zostaną także zorganizowane rajdy rowerowe po gminie połączone z poznawaniem regionu. Uczestnicy wycieczek zostaną zapoznani z topografią, historią, walorami przyrodniczymi i tradycjami gminy. Wiosną partnerzy zaproszą mieszkańców na gry terenowe na świeżym powietrzu pod tytułem „Przygotowanie do oczepin” i przedstawią im dawne zabawy i tradycje kociewskie.

REZULTATY

Najważniejszym rezultatem partnerstwa będzie integracja mieszkańców gminy wokół tradycji kociewskich. Mieszkańcy będą mogli lepiej poznać topografię, historię, walory przyrodnicze i tradycję gminy Dragacz, a jednocześnie zyskają wiedzę o Kociewiu – regionie w którym się urodzili lub na terenie którego się osiedlili. Dzieci i młodzież nauczą się rozpoznawać i malować haft kociewski, dzięki czemu powstaną niepowtarzalne pamiątki, promujące Kociewie. Natomiast rajdy rowerowe będą okazją do integracji uczestników projektu.

Gmina: Dragacz

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” – lider partnerstwa
  • Dorota Dembińska
  • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie