Start-up: Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje

Gminy: Olesno, Kluczbork

DOBRO WSPÓLNE

Dobrem wspólnym partnerstwa będzie ożywienie relacji pomiędzy dwiema sąsiadującymi gminami: Olesnem i Kluczborkiem, otwarcie komunikacji między nimi, zarówno na poziomie społecznym jak i kulturowym. Elementem łączącym obydwie społeczności jest rzeka, która przepływa przez oba miasta. W ramach projektu rozpocznie się tworzenie wspólnego miejsca w Dolince nad Stobrawą w Oleśnie, gdzie koncentrować się będą partnerskie działania.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie (Program „Seniorzy w Akcji”)
Miejski Dom Kultury w Oleśnie (Program „Równać Szanse”)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowie (Szkoła Ucząca Się)
Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy w Kluczborku (Ośrodek Działaj Lokalnie)

DZIAŁANIA

Organizowane są spotkania integracyjne: „Róże dla Kluczborka” w Oleśnie i „Kraina mlekiem i miodem płynąca” w Kluczborku, odbędzie się także wspólna majówka z udziałem władz obu gmin. W swoich planach partnerstwo organizuje  również wiosenne sprzątanie Dolinki nad Stobrawą i wyposaża przestrzeń w niezbędną infrastrukturę, tak by stała się ona bardziej przyjazna dla mieszkańców. W Oleśnie i Kluczborku pojawią się tablice informacyjne na temat partnerskiej gminy. Opracowana zostanie również mapa tras rowerowych pomiędzy obiema miejscowościami.

REZULTATY

W Dolince nad Stobrawą powstanie nowa, przyjazna przestrzeń, dostępna dla każdego. Dzięki wspólnym działaniom, gminy Olesno i Kluczbork zbudują, partnerskie relacje oparte na zaufaniu i współdzieleniu. Promowane będą pozytywne stosunki sąsiedzkie, które staną się początkiem trwałej zmiany i umocnią partnerstwo w przyszłości.

Gminy: Olesno, Kluczbork

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie – lider partnerstwa
  • Miejski Dom Kultury w Oleśnie
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowie
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy w Kluczborku
07-08-2019
Dobrzy sąsiedzi z Opolszczyzny

Między gminami Kluczbork i Olesno nie ma konfliktowych relacji. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że funkcjonujemy zgodnie. Tylko, że jesteśmy trochę różni – wyjaśnia Maria Podgórska, współtwórczyni projektu „Jak dobrze mieć sąsiada” i prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oleśnie. Jak sama twierdzi, być może chodzi o odmienne korzenie, które w jej mieście związane są […]

10-10-2018
Szkolenie dla start-upów na rzecz dobra wspólnego

Grupy Inicjatywne realizujące start-upy na rzecz dobra wspólnego z gmin: Międzyrzecz, Niepołomice i Olesno, 8 października wzięły udział w szkoleniu w Przatowie (gmina Szadek). Warsztaty obejmowały fundraising, budowanie trwałości partnerstwa, a także komunikację i promocję realizowanych działań. Podczas pierwszego bloku warsztatowego Weronika Chrapońska-Chmielewska z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawiła podstawy działań promocyjnych, pokazując najnowsze […]