Start-up: Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje

Gminy: Olesno, Kluczbork

DOBRO WSPÓLNE

GRUPA INICJATYWNA

DZIAŁANIA

REZULTATY

Gminy: Olesno, Kluczbork

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie – lider partnerstwa
  • Miejski Dom Kultury w Oleśnie
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wojciechowie
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy w Kluczborku