Start-up: Budujemy MOSTy

Gmina: Mosina

DOBRO WSPÓLNE

 

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko („Równać Szanse”)
Stowarzyszenie AMBITIO (English Teaching)
Zespół Szkół w Rogalinku („Szkoła Ucząca Się”)

 

DZIAŁANIA

 

REZULTATY

 

Gmina: Mosina

Grupa Inicjatywna:

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko – lider partnerstwa
Stowarzyszenie AMBITIO
Zespół Szkół w Rogalinku