Skwer Kultury

Gmina: Kudowa-Zdrój

DOBRO WSPÓLNE

Mieszkańcy Kudowy-Zdroju od dawna marzyli o miejscu w przestrzeni publicznej, które byłoby przeznaczone przede wszystkim dla nich, a nie wyłącznie dla turystów. Dzięki powołaniu w 2016 roku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu, na mapie miasta pojawiło się długo wyczekiwane miejsce, które oferuje różnego rodzaju aktywności, nadal jednak brakuje przyjaznej przestrzeni w plenerze. Powstałym w ramach projektu dobrem wspólnym będzie zagospodarowany teren zielony przed Centrum Kultury. Skwer, który tam powstanie, promować będzie aktywność kulturalną i stanie się miejscem, o które dbać będzie cała lokalna społeczność.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Fundus Glacensis z Kudowy Zdroju (Program „Równać Szanse”)
Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju (Program Rozwoju Bibliotek)
Iwona Mikołajek (Program „Nowe Technologie Lokalnie” – Mobilny Doradca)

DZIAŁANIA

Partnerstwo  jest w trakcie zagospodarowywania terenu zielonego i tworzenia Skweru Kultury. Prace poprzedziły konsultacje z partnerami, mieszkańcami, architektem i władzami gminy. Zbudowana zostanie wiata, plac zabaw i siłownia plenerowa. W prace nad rewitalizacją terenu zostaną czynnie włączeni mieszkańcy. Latem planowane jest wielkie otwarcie Skweru, w formie festynu prezentacji lokalnych, z elementami gier, zabaw i konkursów. Skwer Kultury będzie promowany w lokalnych mediach i na portalach społecznościowych. Po otwarciu nowa przestrzeń zostanie oficjalnie oddana w ręce mieszkańców. Partnerstwo planuje organizować  w niej imprezy kulturalne: dwa razy w miesiącu w okresie letnim i raz w miesiącu przez pozostałą część roku.

REZULTATY

Rezultatem powstania Skweru Kultury, będzie zwiększenie integracji i poczucia wspólnoty w społeczności Kudowy-Zdroju. Wzrośnie zainteresowanie kulturą oraz aktywność fizyczna. Dbanie o Skwer będzie spoczywało w rękach mieszkańców, co wywoła w nich poczucie obowiązku i zachęci do brania udziału w życiu społecznym miasta.

Gmina: Kudowa-Zdrój

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Fundus Glacensis z Kudowy Zdroju – lider partnerstwa
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju
  • Iwona Mikołajek
15-10-2019
Partnerstwa na warsztatach lokalnych

Przedstawiciele partnerstw i start-upów, którzy realizowali  projekty w ramach VI edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, spotkali się na warsztatach lokalnych służących wymianie doświadczeń, ewaluacji projektów, wzmacnianiu trwałości partnerstw oraz pozyskiwaniu środków na kolejne działania na rzecz dobra wspólnego. Warsztaty przeprowadzono we wrześniu i październiku w trzech lokalizacjach: w Chrzanowie (małopolskie), Bysławiu (kujawsko-pomorskie) i Krotoszynie (wielkopolskie). Każdy […]

19-09-2019
Kudowa przyjazna mieszkańcom

Kudowa-Zdrój jest miejscowością turystyczną i w części zdrojowej ma bogatą ofertę dla osób szukających różnych form spędzania wolnego czasu, ale jest ona skierowana głównie do przyjezdnych. Mieszkaniec idąc tam, czuje się wyobcowany, jakby jechał gdzieś na wakacje. Także dlatego, że trzeba wziąć więcej pieniędzy, bo ceny są turystyczne – wyjaśnia Wojciech Heliński ze Stowarzyszenia Fundus […]

Kudowa-Zdrój – otwarcie Skweru Kultury