Skwer Kultury

Gmina: Kudowa-Zdrój

DOBRO WSPÓLNE

Mieszkańcy Kudowy-Zdroju od dawna marzyli o miejscu w przestrzeni publicznej, które byłoby przeznaczone przede wszystkim dla nich, a nie wyłącznie dla turystów. Dzięki powołaniu w 2016 roku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu, na mapie miasta pojawiło się długo wyczekiwane miejsce, które oferuje różnego rodzaju aktywności, nadal jednak brakuje przyjaznej przestrzeni w plenerze. Powstałym w ramach projektu dobrem wspólnym będzie zagospodarowany teren zielony przed Centrum Kultury. Skwer, który tam powstanie, promować będzie aktywność kulturalną i stanie się miejscem, o które dbać będzie cała lokalna społeczność.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Fundus Glacensis z Kudowy Zdroju (Program „Równać Szanse”)
Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju (Program Rozwoju Bibliotek)
Iwona Mikołajek (Program „Nowe Technologie Lokalnie” – Mobilny Doradca)

DZIAŁANIA

Partnerstwo  jest w trakcie zagospodarowywania terenu zielonego i tworzenia Skweru Kultury. Prace poprzedziły konsultacje z partnerami, mieszkańcami, architektem i władzami gminy. Zbudowana zostanie wiata, plac zabaw i siłownia plenerowa. W prace nad rewitalizacją terenu zostaną czynnie włączeni mieszkańcy. Latem planowane jest wielkie otwarcie Skweru, w formie festynu prezentacji lokalnych, z elementami gier, zabaw i konkursów. Skwer Kultury będzie promowany w lokalnych mediach i na portalach społecznościowych. Po otwarciu nowa przestrzeń zostanie oficjalnie oddana w ręce mieszkańców. Partnerstwo planuje organizować  w niej imprezy kulturalne: dwa razy w miesiącu w okresie letnim i raz w miesiącu przez pozostałą część roku.

REZULTATY

Rezultatem powstania Skweru Kultury, będzie zwiększenie integracji i poczucia wspólnoty w społeczności Kudowy-Zdroju. Wzrośnie zainteresowanie kulturą oraz aktywność fizyczna. Dbanie o Skwer będzie spoczywało w rękach mieszkańców, co wywoła w nich poczucie obowiązku i zachęci do brania udziału w życiu społecznym miasta.

Gmina: Kudowa-Zdrój

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Fundus Glacensis z Kudowy Zdroju – lider partnerstwa
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju
  • Iwona Mikołajek