Sieć miejsc przyjaznych młodzieży

Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia

DOBRO WSPÓLNE
W gminach Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia brakowało ciekawego miejsca spotkań dla młodych ludzi, dlatego zawiązane na terenie tych gmin partnerstwo postanowiło utworzyć Sieć Miejsc Przyjaznych Młodzieży. Sieć będzie tworzona i zarządzana przez młodzież, a. z jej oferty będą mogli korzystać także inni mieszkańcy, na przykład rodziny z dziećmi czy seniorzy.

GRUPA INICJATYWNA
Liderem grupy jest Fundacja Generator Inspiracji (Ośrodek Działaj Lokalnie, Program Stypendiów Pomostowych, „Nowe Technologie Lokalnie”, „Równać Szanse”), która w ramach projektu współpracuje z Fundacją Podkarpackie Centrum Hipoterapii („Równać Szanse”), Gminną Biblioteką Publiczną w Chmielniku (Działaj Lokalnie, Program Rozwoju bibliotek, Równać Szanse) oraz Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale („Równać Szanse”). Projekt realizowany będzie w gminach Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Lubenia w województwie podkarpackim.

DZIAŁANIA
Pierwszymi z zaplanowanych wydarzeń będą spotkania szkoleniowo-integracyjne i happeningi otwierające projekt w czterech gminach. W grudniu nastąpi otwarcie Centrów Aktywności Lokalnej z udziałem młodzieży, partnerów, społeczności lokalnej oraz mediów. W kolejnych miesiącach, w każdym z miejsc organizowane będą m.in. kino letnie, gry miejskie, czytanie na polanie, śniadanie na trawie, majówka – wydarzenia, które będą odpowiedzią na potrzeby konkretnych grup społecznych. Partnerzy zadbają o organizację regularnych spotkań dla młodzieży, aby na bieżąco omawiać przebieg projektu i doradzać w realizacji działań. Latem odbędzie się wydarzenie podsumowujące projekt – Festiwal Twórczości Społecznej, podczas którego każda gmina zaprezentuje efekty całorocznych prac.

REZULTATY
Projekt zaowocuje stworzeniem Sieci Miejsc Przyjaznych Młodzieży, która stanie się początkiem do dalszego dialogu pomiędzy młodzieżą, a władzami samorządowymi gmin zaangażowanych w projekt. Utworzenie sieci miejsc oraz aktywnie działających przy nich grup młodzieżowych sprzyjać będzie wzajemnemu uczeniu się oraz wymianie doświadczeń zdobytych podczas realizowanych mikroprojektów, co w konsekwencji przyniesie korzyść całej społeczności. Projekt pozwoli również na nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w sąsiednich gminach.

Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia

Grupa Inicjatywna:

  • Fundacja Generator Inspiracji – lider partnerstwa
  • Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
  • Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale
  • Adam Ptasiński
15-12-2017
Najefektywniejsze partnerstwa z wizytą w Berlinie

Najefektywniejsze partnerstwa V edycji programu, reprezentowane przez członków Grup Inicjatywnych, wzięły udział w wizycie studyjnej do Berlina. Wyjazd odbył się w dniach 9-13 grudnia 2017 r. i był okazją do zaczerpnięcia inspiracji do dalszych działań. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele dwóch Grup Inicjatywnych, które przez ostatni rok realizowały projekty: „Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji” (gmina […]

02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

19-12-2016
W Boguchwale otwarto Miejsce Przyjazne Młodzieży

W Klimatycznej Kawiarni Społecznej przy Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale 17 grudnia otwarto pierwsze z planowanych czterech Miejsc Przyjaznych Młodzieży. Przestrzeń w lokalu została zaaranżowana przez młodych ludzi, którzy urządzili tam własny kącik do spotkań i nauki: własną sofę, fotel, rośliny i kawiarnianą biblioteczkę, dostępną także dla klientów.  Dla wszystkich, którzy uczestniczyli w inauguracji przygotowano […]

04-11-2016
Warsztaty Lokalnych Partnerstw w Nasutowie

Przedstawiciele partnerstwa z gminy Niemce oraz partnerstwa działającego na terenie gmin Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia, rozpoczynających realizację projektów w ramach V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, 26 października wzięli udział w spotkaniu warsztatowym w Nasutowie. Warsztaty obejmowały tematykę dobra wspólnego, budowania trwałości partnerstw oraz komunikowania o projektach partnerskich. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy niezbędnej […]

Otwarcie Miejsca Przyjaznego Młodzieży w Boguchwale