Robimy wiochę! Sołectwo na medal

Gmina: Główczyce

DOBRO WSPÓLNE
Dobrem wspólnym partnerstwa z Główczyc jest samorządność rozumiana jako realizacja konkretnych i zaplanowanych działań mieszkańców gminy, realnie odpowiadających na ich potrzeby oraz rozwijających umiejętności korzystania z przywilejów, jakie daje demokracja. Partnerzy pokazują mieszkańcom, w jaki sposób można aktywnie włączać się w budowanie mikro-kosmosu sołectwa, jak działać na rzecz dobra wspólnego i jak wpływać na świadomość obywatelską w skali mikrospołeczności.

GRUPA INICJATYWNA
Pomysłodawcą projektu Partnerskiego była Grupa Inicjatywna, na czele z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Główczycach („Równać Szanse”). W działania zaangażowało się również Stowarzyszenie „Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych” (”Równać Szanse”, „EURO-NGO”) oraz Paweł Żmuda – Lider IX edycji Programu „Liderzy PAFW”, dyrektor GOK w Główczycach. Projekt realizowany był w gminie Główczyce w województwie pomorskim.

DZIAŁANIA
Pierwszym elementem projektu była sonda uliczna – organizatorzy zapytali mieszkańców wsi o to czym charakteryzuje się według nich „idealne sołectwo”. Wypowiedzi zostały nagrane i pokazane na YouTube, a w późniejszej fazie realizacji projektu będą wyświetlane na przenośnym ekranie w poszczególnych miejscowościach. W kolejnym etapie mieszkańcy zostaną zaproszeni do konkursu „ALE WIOCHA (na medal)!”. Zadaniem będzie nagranie filmiku z pomysłem na działanie dla dobra wspólnego w swojej miejscowości. Z nadesłanych pomysłów wybranych zostanie osiem, które zostaną zrealizowane w ramach projektu partnerskiego. Wiosną odbędzie się akcja promocyjna wykorzystująca elementy street-artu w przestrzeni wiejskiej. Jej celem będzie zaprezentowanie zwycięskich pomysłów mieszkańcom poszczególnych sołectw oraz zachęcenie ich do zaangażowania się w te inicjatywy. Od marca do sierpnia odbędą się akcje animujące społeczność lokalną w miejscowościach: kino za stodołą, kulinarna bitwa Koła Gospodyń Wiejskich, „Targ doświadczeń lokalnych” w Główczycach, wieczór Pecha Kucha, poświęcony doświadczeniom działania i idei samorządności. Z całości działań partnerzy stworzą wideoprzewodnik o tym, jak budować dobro wspólne na poziomie sołectw.

REZULTATY
Dzięki realizacji projektu w ośmiu miejscowościach partnerzy wprowadzą pozytywne zmiany odpowiadające na potrzeby społeczności, obejmujące zarówno liderów społecznych gminy jak i mieszkańców. Ponadto Projekt Partnerski będzie kołem zamachowym dla samorządności w sołectwach. Zostanie zbudowana sieć współpracy pomiędzy wsiami Gminy Główczyce. Mieszkańcy zdobędą wiedzę o tym, jak szukać rozwiązania problemów społeczności w ramach własnych możliwości, nauczą się określać swoje potrzeby i zyskają doświadczenie przy realizacji zadań dla wspólnego dobra. Celem długofalowym jest samodzielne poszukiwanie finansowania własnych inicjatyw przez sołectwa.

Gmina: Główczyce

Grupa Inicjatywna:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach – lider partnerstwa
  • Stowarzyszenie „Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych”
  • Paweł Żmuda
02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

28-07-2017
„Robimy wiochę…”, czyli co słychać w gminie Główczyce?

W gminie Główczyce trwa realizacja 8 inicjatyw, zgłoszonych przez mieszkańców poszczególnych sołectw w konkursie „Ale wiocha”. Konkurs jest częścią projektu „Robimy wiochę. Sołectwo na medal.”, realizowanego w ramach V edycji programu LP PAFW. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi inicjatywami. Stowięcino – „W Stowięcinie rosną… DYNIE!” W 2014 w Stowięcinie wyhodowano dynię o rekordowym obwodzie […]

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

16-12-2016
Rozstrzygnięcie konkursu „Ale wiocha!” w Główczycach

Poznaliśmy wyniki konkursu inicjatyw kulturalnych ”Ale wiocha”, który organizowany jest dla mieszkańców sołectw w gminie Główczyce. Celem konkursu jest wsparcie działań mieszkańców w realizacji przedsięwzięć kulturalnych. Spośród wniosków, wybrano te, które najlepiej odpowiadały na założenia konkursu mini grantów, czyli: włączały mieszkańców w realizację działań w sferze kultury; zawierały innowacyjne pomysły na działania społeczności lokalnej w miejscowościach; włączały […]

28-10-2016
Lokalne Partnerstwa na warsztatach w Warce

Przedstawiciele Lokalnych Partnerstw z Warki, Szadka i Główczyc, które realizują projekty w ramach V edycji programu, spotkali się 21 października na warsztatach w Starej Warce. Szkolenie było poświęcone budowaniu trwałych partnerstw w oparciu o dobro wspólne i zasoby lokalne, a także komunikacji i promocji działań realizowanych w ramach projektów. Produkty lokalne – tradycyjny szadkowski chleb […]

Główczyce – inicjatywy w konkursie „Ale wiocha”