Pomysłownia Ornety

Gmina: Orneta

DOBRO WSPÓLNE

 

GRUPA INICJATYWNA

Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie („Równać Szanse”)
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie (Program Rozwoju Bibliotek)
Uniwersytet Trzeciego Wieku („Seniorzy w Akcji”)

 

DZIAŁANIA

 

REZULTATY

Gmina: Orneta

Grupa Inicjatywna:

  • Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie – lider partnerstwa
  • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku