Pociąg do tradycji

Gmina: Chrzanów

DOBRO WSPÓLNE

Fablok, czyli pierwsza w Polsce Fabryka Lokomotyw, stanowi ważny element tożsamości mieszkańców Chrzanowa. Celem partnerstwa jest kultywowanie pamięci o dorobku zakładu, który działał tu przed laty i o jego pracownikach. Będzie to również próba promocji miasta i całego powiatu jako miejsca, gdzie pielęgnuje się historię i buduje przyszłość na współpracy i mobilizacji społeczeństwa do partnerstwa. Dzięki działaniom partnerstwa dawna fabryka oraz linia kolejowa staną się dumą i dziedzictwem historycznym Chrzanowa.

GRUPA INICJATYWNA

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie (Program Rozwoju Bibliotek)
Szkoła Podstawowa nr 6 w Chrzanowie (Szkoła Ucząca Się)
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie (UTW – Seniorzy w Akcji)

DZIAŁANIA

Partnerstwo organizuje serię warsztatów pod tytułem „Pociąg do wspomnień”. Ich celem jest zebranie materiałów do Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej, które zostanie następnie opublikowane i udostępnione mieszkańcom. Kolejną inicjatywą będą wykłady i warsztaty dla młodzieży pod hasłem „Pociąg do promocji”, poświęcone działaniom promocyjnym i dokumentacji. Przeprowadzone zostaną również lekcje o regionalnych tradycjach dla młodzieży szkolnej, dotyczące historii Fabloku. Z okazji 100-lecia powstania fabryki, partnerstwo zorganizuje serię wykładów dla mieszkańców. Wyznaczona zostanie trasa rowerowa „Szlakiem Fabloku”, którą można też będzie odnaleźć w mobilnej aplikacji. W planach partnerstwa są również rajdy piesze i rowerowe, konkursy dla uczniów oraz plener malarski, z którego prace wzbogacą wystawę z okazji 100-lecia Fabloku. Zwieńczeniem projektu będzie akcja „100 wagonów na stulecie” podczas której odbędzie się wystawa, ogłoszenie wyników konkursu, występy artystyczne i przejazd koleją.

REZULTATY

Najważniejszym rezultatem działań partnerstwa będzie promocja Chrzanowa, dzięki stworzeniu archiwum cyfrowego, trasy rowerowej i aplikacji mobilnej. Specjalne lekcje i warsztaty umożliwią chrzanowianom pogłębienie swojej wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturowym miasta. Będzie to okazja do integracji międzypokoleniowej i zwiększenia udziału mieszkańców w życiu społecznym gminy.

Gmina: Chrzanów

Grupa Inicjatywna:

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie – lider partnerstwa
  • Szkoła Podstawowa nr 6 w Chrzanowie
  • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
26-04-2019
Zmienić wizerunek Chrzanowa

Żeby Chrzanów przestał się w Polsce kojarzyć ze starą reklamą piwa i pochodzącą z niego  „babiczką” – tak jeden z celów projektu „Pociąg do tradycji” opisuje współtworząca go Ewelina Langer. „Pociąg do tradycji” jest projektem realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie, tamtejszą Szkołę Podstawową nr 6 oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Twórcy inicjatywy dążą do […]

21-12-2018
W Chrzanowie ruszył „Pociąg do tradycji”

Lokalne partnerstwo z Chrzanowa rozpoczęło realizację warsztatów, nawiązujących do kolejowej przeszłości miasta. W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyło się łącznie 7 wykładów i szkoleń dla mieszkańców. W ramach inicjatywy „Pociąg do wspomnień” – odbywały się warsztaty dla osób związanych z koleją: pracowników Pierwszej w Polsce Fabryki Lokomotyw Fablok, kolejarzy i członków lokalnych organizacji dbających o […]

26-10-2018
Nowe partnerstwa na szkoleniu w Złotoryi

Partnerstwa z gmin: Chrzanów, Krotoszyn i Hażlach, które realizują projekty w ramach VI edycji programu LP PAFW, wzięły udział w dn. 23 października 2018 r. w warsztatach w Złotoryi. Szkolenie było poświęcone komunikacji i promocji realizowanych działań, budowaniu trwałości partnerstwa na bazie dobra wspólnego i lokalnych zasobów, a także współpracy opartej na empatii. Pierwsza część […]