Pociąg do tradycji

Gmina: Chrzanów

DOBRO WSPÓLNE

Fablok, czyli pierwsza w Polsce Fabryka Lokomotyw, stanowi ważny element tożsamości mieszkańców Chrzanowa. Celem partnerstwa jest kultywowanie pamięci o dorobku zakładu, który działał tu przed laty i o jego pracownikach. Będzie to również próba promocji miasta i całego powiatu jako miejsca, gdzie pielęgnuje się historię i buduje przyszłość na współpracy i mobilizacji społeczeństwa do partnerstwa. Dzięki działaniom partnerstwa dawna fabryka oraz linia kolejowa staną się dumą i dziedzictwem historycznym Chrzanowa.

GRUPA INICJATYWNA

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie (Program Rozwoju Bibliotek)
Szkoła Podstawowa nr 6 w Chrzanowie (Szkoła Ucząca Się)
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie (UTW – Seniorzy w Akcji)

DZIAŁANIA

Partnerstwo organizuje serię warsztatów pod tytułem „Pociąg do wspomnień”. Ich celem jest zebranie materiałów do Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej, które zostanie następnie opublikowane i udostępnione mieszkańcom. Kolejną inicjatywą będą wykłady i warsztaty dla młodzieży pod hasłem „Pociąg do promocji”, poświęcone działaniom promocyjnym i dokumentacji. Przeprowadzone zostaną również lekcje o regionalnych tradycjach dla młodzieży szkolnej, dotyczące historii Fabloku. Z okazji 100-lecia powstania fabryki, partnerstwo zorganizuje serię wykładów dla mieszkańców. Wyznaczona zostanie trasa rowerowa „Szlakiem Fabloku”, którą można też będzie odnaleźć w mobilnej aplikacji. W planach partnerstwa są również rajdy piesze i rowerowe, konkursy dla uczniów oraz plener malarski, z którego prace wzbogacą wystawę z okazji 100-lecia Fabloku. Zwieńczeniem projektu będzie akcja „100 wagonów na stulecie” podczas której odbędzie się wystawa, ogłoszenie wyników konkursu, występy artystyczne i przejazd koleją.

REZULTATY

Najważniejszym rezultatem działań partnerstwa będzie promocja Chrzanowa, dzięki stworzeniu archiwum cyfrowego, trasy rowerowej i aplikacji mobilnej. Specjalne lekcje i warsztaty umożliwią chrzanowianom pogłębienie swojej wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturowym miasta. Będzie to okazja do integracji międzypokoleniowej i zwiększenia udziału mieszkańców w życiu społecznym gminy.

Gmina: Chrzanów

Grupa Inicjatywna:

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie – lider partnerstwa
  • Szkoła Podstawowa nr 6 w Chrzanowie
  • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
15-10-2019
Partnerstwa na warsztatach lokalnych

Przedstawiciele partnerstw i start-upów, którzy realizowali  projekty w ramach VI edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, spotkali się na warsztatach lokalnych służących wymianie doświadczeń, ewaluacji projektów, wzmacnianiu trwałości partnerstw oraz pozyskiwaniu środków na kolejne działania na rzecz dobra wspólnego. Warsztaty przeprowadzono we wrześniu i październiku w trzech lokalizacjach: w Chrzanowie (małopolskie), Bysławiu (kujawsko-pomorskie) i Krotoszynie (wielkopolskie). Każdy […]

26-04-2019
Zmienić wizerunek Chrzanowa

Żeby Chrzanów przestał się w Polsce kojarzyć ze starą reklamą piwa i pochodzącą z niego  „babiczką” – tak jeden z celów projektu „Pociąg do tradycji” opisuje współtworząca go Ewelina Langer. „Pociąg do tradycji” jest projektem realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie, tamtejszą Szkołę Podstawową nr 6 oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Twórcy inicjatywy dążą do […]

21-12-2018
W Chrzanowie ruszył „Pociąg do tradycji”

Lokalne partnerstwo z Chrzanowa rozpoczęło realizację warsztatów, nawiązujących do kolejowej przeszłości miasta. W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyło się łącznie 7 wykładów i szkoleń dla mieszkańców. W ramach inicjatywy „Pociąg do wspomnień” – odbywały się warsztaty dla osób związanych z koleją: pracowników Pierwszej w Polsce Fabryki Lokomotyw Fablok, kolejarzy i członków lokalnych organizacji dbających o […]

26-10-2018
Nowe partnerstwa na szkoleniu w Złotoryi

Partnerstwa z gmin: Chrzanów, Krotoszyn i Hażlach, które realizują projekty w ramach VI edycji programu LP PAFW, wzięły udział w dn. 23 października 2018 r. w warsztatach w Złotoryi. Szkolenie było poświęcone komunikacji i promocji realizowanych działań, budowaniu trwałości partnerstwa na bazie dobra wspólnego i lokalnych zasobów, a także współpracy opartej na empatii. Pierwsza część […]