Płużnicka Współdzielnia

Gmina: Płużnica

DOBRO WSPÓLNE

 

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja („Przemiany w Regionie – RITA”, „Równać Szanse”)
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie (Ośrodek Działaj Lokalnie)
Marcin Skonieczka (Liderzy PAFW)

 

DZIAŁANIA

 

REZULTATY

 

Gmina: Płużnica

Grupa Inicjatywna:

  • Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja – lider partnerstwa
  • Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie
  • Marcin Skonieczka