PLAŻA- przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera

Gmina: Lubiewo

DOBRO WSPÓLNE

Plaża przy Jeziorze Bysławskim w gminie Lubiewo, to charakterystyczne i jedyne miejsce, z którym wszyscy mieszkańcy czują się związani, dlatego w naturalny sposób stała się dobrem wspólnym. Celem Partnerstwa jest zagospodarowanie terenu plaży, w taki sposób, aby spełniała oczekiwania lokalnej społeczności. Planują stworzyć przestrzeń wspólną, która połączy dwie zwaśnione miejscowości: Lubiewo i Bysław, pomoże w tworzeniu długotrwałego partnerstwa i stanie się dumą całej gminy .

GRUPA INICJATYWNA

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo (Program „Równać Szanse”)
Monika Januszewska (Program „Liderzy PAFW”)
Szkoła Podstawowa w Lubiewie (Szkoła Ucząca Się)

DZIAŁANIA

Społeczność od samego początku  zaangażowana jest w kształtowanie wizji i prace nad wspólną przestrzenią. Na plaży odbędą się warsztaty ekologiczne i ogrodnicze oraz meblarskie, podczas których mieszkańcy będą mogli nauczyć się tworzenia mebli z palet. Zwieńczeniem warsztatów będzie akcja sadzenia drzew przy plaży. W ramach projektu powstanie również ścieżka ekologiczna. Ponadto zakupione zostaną leżaki i parasole potrzebne do zagospodarowania terenu plaży. Odbędą się także szkolenia dotyczące prowadzenia animacji dla dzieci. Partnerstwo zorganizuje również konkurs, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić swoją inicjatywę na ożywienie plaży. We wspólnej przestrzeni będą przeprowadzane weekendowe zajęcia dla dzieci, warsztaty dziennikarskie i fotograficzne dla młodzieży oraz wieczorne potańcówki dla dorosłych. Na koniec odbędzie się impreza podsumowująca projekt, na której zaprezentowane zostaną efekty pracy, wystawa stref warsztatowych, fotografii oraz występy artystyczne.

REZULTATY

Zostanie stworzona nowa wspólna przestrzeń, w pełni zaprojektowana i wykonana przez mieszkańców, z której będą mogli czuć się dumni. Powstanie trwała oferta spędzania wolnego czasu. PLAŻA zaktywizuje i połączy w działaniu  mieszkańców dwóch sąsiednich miejscowości. Spodziewanym rezultatem jest obudzić w nich poczucie jedności i więzi społecznych, a partnerstwo, które zawiąże się podczas tej współpracy, będzie motywować wszystkich do dalszego działania na rzecz wspólnego dobra.

Gmina: Lubiewo

Grupa Inicjatywna:

  • Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo – lider partnerstwa
  • Monika Januszewska
  • Szkoła Podstawowa w Lubiewie
15-10-2019
Partnerstwa na warsztatach lokalnych

Przedstawiciele partnerstw i start-upów, którzy realizowali  projekty w ramach VI edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, spotkali się na warsztatach lokalnych służących wymianie doświadczeń, ewaluacji projektów, wzmacnianiu trwałości partnerstw oraz pozyskiwaniu środków na kolejne działania na rzecz dobra wspólnego. Warsztaty przeprowadzono we wrześniu i październiku w trzech lokalizacjach: w Chrzanowie (małopolskie), Bysławiu (kujawsko-pomorskie) i Krotoszynie (wielkopolskie). Każdy […]

05-09-2019
Podsumowanie projektu PLAŻA

Partnerstwo z gminy Lubiewo podsumowało działania zrealizowane w ramach projektu „PLAŻA – przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera”. W ciągu ostatniego roku plaża nad jeziorem Bysławskim stała się miejscem organizacji imprez kulturalnych i spotkań mieszkańców. Celem działań partnerów było ożywienie wspólnej przestrzeni i uczynienie jej bardziej przyjazną dla mieszkańców.  Zakupiono leżaki i parasole, wykonano meble z […]

15-07-2019
Po prostu plaża

Jezioro Bysławskie to jedyny duży rekreacyjny zbiornik wodny w gminie Lubiewo. Popularna plaża w Bysławiu jest więc dobrem całej gminy. Dzięki programowi Lokalne Partnerstwa PAFW staje się też okazją do zakopania topora wojennego między dwiema zwaśnionymi miejscowościami. Między mieszkańcami Bysławia i Lubiewa zauważyć można ciągłe konkurowanie. Źródeł takich zachowań należy szukać ponad pół wieku wstecz. […]

08-10-2018
Lokalne Partnerstwa na warsztatach w gminie Warka

Przedstawiciele Lokalnych Partnerstw z Lubiewa i Rzeczniowa, które realizują projekty w ramach VI edycji programu, spotkali się 4 października na warsztatach w Bończy (gmina Warka). Szkolenie było poświęcone budowaniu trwałych partnerstw w oparciu o dobro wspólne i zasoby lokalne, komunikacji i promocji realizowanych działań, a także współpracy opartej na empatii. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji […]

Lubiewo – podsumowanie projektu PLAŻA