Młodzieżowa Straż Leśna

Gmina: Niemce

DOBRO WSPÓLNE
Tereny Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego i jego otulina, potocznie zwana przez mieszkańców Gminy „Lasami Kozłowieckimi”, to dobro wspólne partnerów z gminy Niemce. Są one jedyną atrakcją turystyczną na tym terenie, przyciągającą regularnie wędkarzy i osoby szukające wypoczynku nad pobliskim stawami, przylegającymi do lasu. Wyboru kierunku swych działań partnerzy dokonali na podstawie wyników ankiet i warsztatów przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli, przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Gminy Niemce. Wynikało z nich, że wyzwaniem dla gminy jest stworzenie możliwości zaangażowania się młodych ludzi w działania odpowiadające ich potrzebom i oczekiwaniom. Jednocześnie problemem okazało się zaniedbane środowisko naturalne. Stąd zrodziła się potrzeba zwiększania świadomości ekologicznej.

GRUPA INICJATYWNA
Grupę Inicjatywną projektu tworzą cztery instytucje: Fundacja Sempre a Frente (Program „Przemiany w Regionie –RITA”), Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej („Uniwersytety Trzeciego Wieku”, „Działaj Lokalnie”), Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie („PROJEKTOR- Wolontariat Studencki”) oraz Lider PAFW Mateusz Małyska. Projekt realizowany będzie w gminie Niemce w województwie lubelskim.

DZIAŁANIA
Moment inauguracji działań Partnerstwa to jesienny Ekologiczny Piknik Młodzieżowy połączony z akcją zbierania i segregacji odpadów, pokazem wozów Straży Pożarnej i Nadleśnictwa oraz wieloma innymi atrakcjami. Następnie odbędzie się rekrutacja kandydatów na strażników, prowadzona na terenie czterech szkół ponadpodstawowych. Kolejnym etapem będzie organizacja warsztatów szkoleniowych dla 40 Strażników, akcje Młodzieżowej Straży Leśnej, zręcznościowe zajęcia w terenie, wizyty studyjne. Po serii szkoleń w teorii i praktyce, w czerwcu przyszłego roku nastąpi Mianowanie Strażników Młodzieżowej Straży Leśnej oraz impreza będąca podsumowaniem I edycji Młodzieżowej Straży Leśnej, połączona z piknikiem rodzinnym i pasowaniem Strażników.

REZULTATY
Głównym rezultatem działań partnerów będzie utworzenie elitarnej grupy Młodzieżowej Straży Leśnej (MSL) w Gminie Niemce, a także utworzenie czterech szkolnych oddziałów tej grupy, których reprezentanci pełnić będą rolę ambasadorów działań ekologicznych i staną się wzorem do naśladowania dla innych młodych ludzi. W efekcie nastąpi wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców oraz wzrost zainteresowania dbałością o przyrodę wśród uczniów czterech szkół ponadpodstawowych, a tereny Lasów Kozłowieckich będą pod stałą ich opieką.

Gmina: Niemce

Grupa Inicjatywna:

  • Fundacja Sempre a Frente – lider partnerstwa
  • Gminne Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej
  • Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
  • Mateusz Małyska
02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

02-06-2017
Pasowanie Młodzieżowych Strażników Leśnych

W dniach 23-24 maja przeprowadzono kolejne szkolenie Młodzieżowej Straży Leśnej. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach z samoobrony, a następnie miało miejsce uroczyste pasowanie – młodzi strażnicy złożyli przysięgę i odebrali mundury. Następnego dnia odbył się rajd rowerowy po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.  

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

10-01-2017
Warsztaty Młodzieżowej Straży Leśnej

W ramach projektu „Młodzieżowa Straż Leśna” realizowanego w gminie Niemce odbywają się warsztaty dla młodzieży, przygotowujące uczestników do wzięcia odpowiedzialności za środowisko naturalne w okolicy. Za nami już cztery cykle szkoleń dla młodych strażników. W dniach 21/22 października 2016 r. odbyły się warsztaty integracyjne dla młodzieży – przyszłych Strażników Leśnych Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Zebrani dowiedzieli się […]

04-11-2016
Warsztaty Lokalnych Partnerstw w Nasutowie

Przedstawiciele partnerstwa z gminy Niemce oraz partnerstwa działającego na terenie gmin Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia, rozpoczynających realizację projektów w ramach V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, 26 października wzięli udział w spotkaniu warsztatowym w Nasutowie. Warsztaty obejmowały tematykę dobra wspólnego, budowania trwałości partnerstw oraz komunikowania o projektach partnerskich. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy niezbędnej […]

27-09-2016
Piknik inaugurujący projekt Młodzieżowa Straż Leśna

Lider Mateusz Małyska – prezes Fundacji Sempre a Frente – razem z partnerami z Gminy Niemce zorganizowali w niedzielę piknik inaugurujący projekt partnerski „Młodzieżowa Straż Leśna”. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej z tego wydarzenia.

Warsztaty Młodzieżowej Straży Leśnej