Kultura dla przestrzeni

Gmina: Gołdap

DOBRO WSPÓLNE

 

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny (Ośrodek Działaj Lokalnie)
Wioletta Anuszkiewicz (Liderzy PAFW)
Biblioteka Publiczna w Gołdapi (Program Rozwoju Bibliotek)

 

DZIAŁANIA

 

REZULTATY

 

Gmina: Gołdap

Grupa Inicjatywna:

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny – lider partnerstwa
Wioletta Anuszkiewicz
Biblioteka Publiczna w Gołdapi