Kalejdoskop partnerstwa

Gminy: Myślenice, Dobczyce

DOBRO WSPÓLNE
Potrzeba integracji i wspierania organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych na terenie gmin Myślenice i Dobczyce zrodziła pomysł realizacji projektu partnerskiego, który umożliwiłby przygotowanie narzędzi do koordynowania ich działań. W tym celu Partnerzy planują stworzenie Kalejdoskopu Wydarzeń – planistycznego kalendarza stanowiącego prezentację różnych form aktywności podmiotów Trzeciego Sektora. Pozwoli to na wzmocnienie wizerunku organizacji jako animatorów życia społecznego oraz ważnych partnerów dla samorządów czy biznesu. Członkowie Partnerstwa zaangażują się również w organizację balu charytatywnego i zbiórkę środków na zawiązanie funduszu stypendialnego.

GRUPA INICJATYWNA
Na czele partnerstwa stoi Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS (Ośrodek Działaj Lokalnie) realizująca projekty o charakterze artystycznym, obywatelskim i edukacyjnym. Członkami Grupy Inicjatywnej są również: Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach (Program Rozwoju Bibliotek, „Seniorzy w Akcji”) postrzegana jako najbardziej innowacyjne i przyjazne „Ciekawe miejsce ciekawych ludzi” oraz Myślenickie Towarzystwo Kultury („Równać Szanse”) organizator festiwali, wystaw, warsztatów i in. działań o charakterze edukacyjnym. Do grona pomysłodawców projektu należą też mobilny doradca Agnieszka Dudek („Nowe Technologie Lokalnie”) oraz absolwenci programu „Liderzy PAFW”: Izabela Janczak-Bizoń, Anna Kapusta, Paweł Piwowarczyk. Projekt realizowany będzie w gminach Myślenice i Dobczyce w województwie małopolskim.

DZIAŁANIA
Partnerzy skierują swoje działania przede wszystkim do organizacji i mieszkańców z gmin Myślenice i Dobczyce. Współpraca między partnerami będzie rozwijać się m.in. dzięki Smile Urbo – interaktywnej grze o dobro wspólne, zaprojektowanej tak, aby stawiać graczom realne wyzwania. Jej uczestnicy będą mieli możliwość pracować w grupie i podejmować wspólne decyzje a także rozwiązywać problemy, zarządzać czasem i rozwijać kompetencje negocjacyjne graczy. Gra wspomaga tworzenie silnych społeczności lokalnych oraz zespołów potrafiących pracować mając na uwadze dobro wspólne całej grupy i zrównoważony rozwój planety. Grupa inicjatywna, dzięki spotkaniom i współpracy z mediami, stworzy Kalejdoskop Wydarzeń (kalendarz). Zostanie on przygotowany w formie elektronicznej, ale także zaprezentowany jako wkładka drukowana z kalendarium wydarzeń w prasie oraz drukowany kalendarz dystrybuowany wśród mieszkańców. Partnerzy zorganizują cykl spotkań – Kawiarenki Obywatelskie, podczas których omawiane będą etapy realizacji projektu, a także organizowane będą panele eksperckie. Utworzą również specjalny fundusz stypendialny przeznaczony na rozwój liderów organizacji i grup nieformalnych z gmin Myślenice i Dobczyce. Zakończeniem działań będzie grudniowy Bal Charytatywny połączony z ogłoszeniem laureatów funduszu stypendialnego na rok 2017.

REZULTATY
Najważniejszym rezultatem działań w ramach projektu „Kalejdoskop partnerstwa” jest wzmocnienie partnerów poprzez wsparcie i promocję ich działań, nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami i integracja środowiska lokalnych organizacji pozarządowych, która będzie owocować nowymi działaniami. Zostaną wypracowane zasady współpracy pomiędzy różnymi partnerami w gminach Myślenice i Dobczyce. Oprócz tego Grupie Inicjatywnej zależy na zwiększeniu widoczności działań grup nieformalnych i NGO w lokalnych środowiskach, zaangażowaniu społeczności w działania grup nieformalnych np. w wolontariat, poszerzeniu oferty imprez i działań kulturalnych, sportowych, społecznych dla mieszkańców oraz integracji środowisk kulturalnych,, społeczników i sportowców.

Gminy: Myślenice, Dobczyce

Grupa Inicjatywna:

  • Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach
  • Myślenickie Towarzystwo Kultury
  • Agnieszka Dudek
  • Izabela Janczak-Bizoń
  • Anna Kapusta
  • Paweł Piwowarczyk
02-10-2017
Warsztaty Lokalnych Partnerstw

Partnerstwa realizujące projekty w ramach V edycji Programu wzięły udział w warsztatach pt. „Przyszłość Partnerstwa, perspektywa długofalowa”. Szkolenia odbyły się w gminach Boguchwała, Główczyce i Złotoryja, a ich głównym celem było wzmocnienie trwałości zawiązanych koalicji i podjętych inicjatyw oraz nakreślenie planów na najbliższy czas. W ramach każdego spotkania uczestnicy pochwalili się efektami swojej rocznej pracy […]

30-05-2017
Razem możemy więcej, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW?

W dwunastu gminach w Polsce osiem Lokalnych Partnerstw PAFW od kilku miesięcy codzienną pracą wzbogaca otoczenie mieszkańców. Nie ma potrzeby, by szukać problemów i ich przyczyn – organizacje tworzące partnerstwa razem działają na rzecz  budowania dobra wspólnego, które przyczynia się do lepszej jakości życia i tworzenia przyjaznej przestrzeni. Właśnie przekroczyły półmetek swoich działań, a efekty […]

28-02-2017
III Kawiarenka Obywatelska oraz Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Myślenicach

W ramach projektu „Kalejdoskop Partnerstwa” odbyła się już trzecia Kawiarenka Obywatelska, w trakcie której rozstrzygnięto konkurs na mikrogranty. Partnerstwo ma ponadto za sobą organizację pierwszego dużego wydarzenia, jakim był Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. W dn. 23 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach odbyła się III Kawiarenka Obywatelska, podczas której uczestnicy konkursu na mikrogranty prezentowali swoje […]

20-01-2017
Kalejdoskop Partnerstwa – Kawiarenki Obywatelskie

W ramach projektu Kalejdoskop Partnerstwa powstał cykl spotkań liderek oraz liderów grup, organizacji i instytucji działających na terenach gmin Myślenice i Dobczyce w różnych sferach pożytku publicznego. I Kawiarenka Obywatelska odbyła się 24 listopada 2016 roku w Myślenicach i zgromadziła blisko 50 osób, w tym przedstawicieli wielu Myślenickich i Dobczyckich organizacji i instytucji. Spotkanie stanowiło […]

10-11-2016
Lokalne partnerstwa na warsztatach w gminie Wielka Wieś

Ostatnie w cyklu jesiennym warsztaty lokalne dla nowych partnerstw odbyły się w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś koło Krakowa. Przedstawiciele partnerstw z gmin Myślenice i Dobczyce, Wielka Wieś oraz Złotoryja we wrześniu rozpoczęli realizację projektów w ramach V edycji programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy niezbędnej w pierwszym etapie realizacji projektu i […]

Kalejdoskop Partnerstwa – Kawiarenki Obywatelskie
Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych – Myślenice